Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Maroko06-01-01
     2005 :: Maroko - kraj pełen tajemnic

Maroko

Plan prezentacji Maroka przez Krzysztofa Drupkę podczas pierwszej konferencji, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Polskiego Eksportu, z cyklu Eksport Na Rynki Pozaunijne.

Maroko - Kraj pełen tajemnic
Kraj pełen tajemnic

  Z lotu ptaka

Maroko jest krajem zbliżonym do Polski. Podobnie jak Polska jest korytarzem pomiędzy Europą a Rosją i Azją, tak Maroko pomiędzy Afryką i Europą. Tak jak u nas normalny jest ciemny i jasny kolor włosów, tak w Maroku ciemny i jasny kolor skóry.
Podobnie jak Polska Maroko jest krajem biało czerwonym. Miasta północne są białe, natomiast południe Maroka jest koloru czerwonego.

Chcąc opisać Maroko w dwóch słowach powiem: morze i góry. Od zachodu Ocean Atlantycki z miastami Tanger - piękne wille z ogrodami, Rabat - spokojna stolica kraju, Casablanca - ogromny port i okno na świat oraz Agadir, gdzie można się kąpać na Nowy Rok. Maroko pokryte jest górami. Największy szczyt Toubkal liczy 4167 m.

  Informacje ogólne

Białe Maroko północne
Białe domy

  Porównanie Polski i Maroka w światowych rankingach.

Pierwsza liczba to pozycja na świecie, druga to konkretna wartość.
Kraj Polska Maroko
PKB na mieszkańca: 76 :: 9.500$ 137 :: 4.000$
Użytkownicy Internetu: 17 62
Technologia: 35 126
Warunki prowadzenia firmy: 54 102
Ryzyko: A3 (Maroko troszkę niżej) A4
Eksport: 32 :: 60 mld$ 68 :: 8,5 mld$
Bezrobocie: 148 :: 19% 143 :: 19%

  Organizacje

Podobnie jak Polska Maroko należy do organizacji międzynarodowych. Stąd wprowadzane reformy w Maroku są zbliżone do Polskich.

Organizacje, do których przynależy Maroko:

W wyniku wprowadzanych reform skróceno w Maroku czas załatwiania formalności celnych. W ten sposób średni czas odprawy celnej zmniejszył się z 5,5 dnia w czerwcu 1997 r. do 24 godz. we wrześniu 1998 r. i 52 minut we wrześniu 2002 r.

  Relacje Unia Europejska - Maroko

Zgodnie z układem stowarzyszeniowym Unii Europejskiej z Marokiem w Polskim Eksporcie całkowite zniesiono cła na produkty przemysłowe nie produkowane w Maroku. Dla niektórych produktów rolnych eksportowanych z Polski do Maroka preferencyjny dostęp do rynku obowiązywał będzie w ramach ustalonych kontyngentów i koncesji taryfowych.

Import Maroka w mln Dirh. - Kolejno pozycja kraju, kraj i udział danego kraju w całości importu.

  Handel Polski z Marokiem

Eksport Polski do Maroka wynosił w 2004 roku 84,1 mln USD i miał silną tendencję wzrostową.

  Eksport do Maroka utrudniają:
Maroko czerwone południowe
Domy

  Praktyczne wsparcie administracji:
  Cechy kontraktu

W Maroku podstawowym tekstem prawnym regulującym procedurę zawierania międzynarodowych kontraktów handlowych jest Kodeks zobowiązań i kontraktów (ogłoszony dekretem królewskim z 12.08.1913 roku).

Pożądane jest dobre przygotowanie prawne umów wiążących zagranicznych partnerów z lokalnymi wspólnikami.

Zasięgnięcie informacji o klientach klientach:

  Targi na których są polskie stoiska

Polscy wystawcy od lat są bezpośrednio nieobecni na rynku marokańskim. Pośrednią rolę pełnią stoiska informacyjne Konsulatu Generalnego RP w Casablance i Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Rabacie organizowane w ramach programów promocji finansowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu). Jednakże zainteresowanie firm polskich udziałem choćby biernym (katalogi, oferty, materiały informacyjne) w tych stoiskach są niewystarczające. Gorąco polecam współpracę z tymi placówkami.

  Ogólne cechy obyczajowe

Wysoki wspolczynnik - te cechy są wyraźnie widoczne. Niski współczynnik - cechy mało widoczne u Marokańczyków

Krzysztof Drupka

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas