Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Macedonia05-10-03
     2005 :: Handel Macedonii, relacja Polska - Macedonia

Macedonia

Notatka dotyczy handlu zagranicznego Macedonii. Dane za I półrocze 2005 roku w oparciu o macedoński GUS. Wszystkie dane w USD, w nawiasach porównanie z analogicznym okresem 2004 r.

Obroty z Polską wyniosły 55,6 mln (19 mln), co stanowiło 2,2 % (1,0 %) całości macedońskiego handlu zagranicznego i sytuowało Polskę na 11 miejscu (21) listy partnerów.
W tym eksport z Polski 53,8 mln (18 mln) - 3,4 % całości, 10 miejsce a import do Polski 1,8 mln - 0,2 % całego eksportu macedońskiego.

Ogólna wartość obrotów towarowych Macedonii z zagranicą wyniosła 2,55 mld USD (2,04 mld), pokrycie importu eksportem - 63,2 % (eksport - 0,989 mld wzrost o 34,7 %, import - 1,564 mld wzrost 17,5 %).

Z partnerów w pierwszej 20 dodatni bilans Macedonia ma tylko z 5 krajami: Grecją, Słowacja i Czechosłowacją, Chorwacją, Niemcami i Bośnią oraz Hercegowiną. Pierwsze miejsce w obrotach z Macedonią utrzymały Niemcy.

Do krajów UE trafiło 55,2 % całości macedońskiego eksportu, 26,2 % do państw byłej SFRJ.
Import w 45,6% pochodził z państw UE, a w 25,2 % z krajów Centralnej i Wschodniej Europy.

Struktura eksportu: dobra klasyfikowane jako materiały (37,9 %) oraz różne artykuły przemysłowe (28,4 %).
Struktura importu: dobra klasyfikowane jako materiały (31,9 %), maszyny i urządzenia (17,5 %) oraz paliwa (17,5 %).Ambasada RP w Skopje

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas