Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Finlandia05-08-05
     2005 :: Sygnały z gospodarki

Finlandia

Przemysł opuszcza Finlandię

Przemysł opuszcza Finlandię, nadzieja gospodarki w usługach
Leaf, Efore, Persol, Salcomp, Wärtsilä, to przykłady tylko kilku spółek, które w ostatnich tygodniach podały elektryzujące ich personel i całe społeczeństwo informacje o relokacji produkcji do krajów bardziej od Finlandii konkurencyjnych pod względem kosztów zatrudnienia. Przyszli bezrobotni nie są w stanie pojąć, dlaczego firmy o wysokich wskaźnikach opłacalności decydują się na przenoszenie produkcji za granicę, powołując się przy tym właśnie na względy opłacalności. Jeżeli takie trendy będą kontynuowane, Finlandia przekształci się w tzw. gospodarkę afiliowaną - zakłady produkcyjne uciekać będą za granicę, a na miejscu pozostaną wyłącznie oddziały wielkich koncernów zagranicznych.

Chodzi o restrukturyzację gospodarki. W niektórych branżach notuje się na świecie nadmiar mocy produkcyjnych. W takim przypadku kapitał trafia tam, gdzie stopa przyrostu jest najwyższa. Można się więc spodziewać, że w Finlandii zaniknie produkcja podstawowa. Nie możemy przecież obniżyć płac do poziomu obowiązującego chociażby w Chinach - wyjaśnia prof. Matti Pohjola z Wyższej Szkoły Handlowej w Helsinkach. Na dokonujące się przeobrażenia Finlandia może zareagować na dwa sposoby: albo próbując je zahamować, albo się dostosować. Pohjola opowiada się za dostosowaniem, którego filarem powinna stać się będąca fundamentem dotychczasowego sukcesu gospodarczego Finlandii strategia nastawiona na wykorzystanie zasobów wiedzy i umiejętności społeczeństwa. Jest to jednak wariant o tyle ryzykowny, że za kilkanaście lat prawie połowa fińskiej siły roboczej będzie legitymować się dyplomem wyższej szkoły zawodowej lub innej szkoły wyższej. Jeżeli osoby te nie znajdą na miejscu pracy zgodnej z wykształceniem, będą jej poszukiwać za granicą.

Budżet UE a dopłaty dla rolnictwa

Finlandia nie jest przygotowana na negocjacje nad redukcją dopłat rolnych dla rolnictwa w związku z debatą nad kształtem budżetu UE na lata 2007-2013. Minister spraw zagranicznych Erkki Tuomioja powiedział, że również inne kraje członkowskie sprzeciwiają się wciągnięciu problematyki finansowania rolnictwa do i tak już trudnych rozmów nad budżetem. Finlandia wystąpiła z nową propozycją w sprawie zwiększenia w następnej Perspektywie Finansowej ulg w składkach członkowskich największych płatników Unii - W. Brytanii, Niemiec, Holandii i Szwecji - z poprzednio wymienianej kwoty 21 mld do 34,5 mld euro. Na razie przewodniczący pracom UE Luksemburg nie uwzględnił fińskiego projektu w proponowanych rozwiązaniach.

Państwo odbiera dotacje przyznane przedsiębiorstwom

W pierwszej połowie bieżącego roku ministerstwo handlu i przemysłu odebrało rekordowe kwoty przyznanych w poprzednich latach przedsiębiorstwom dotacji inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami dotacje takie podlegają zwrotowi, jeżeli firma zlikwiduje dochodową działalność w Finlandii po pięciu latach od chwili ich otrzymania. W oparciu o tę zasadę do budżetu państwa wróciło w tym roku ponad milion euro. W poprzednich trzech latach podobną procedurę zastosowano w stosunku do 30 firm i odzyskano łącznie prawie 3 mln euro. Ważą się losy dotacji przyznanych firmom przez Centrum Rozwoju Technologii TEKES na prace badawczo-rozwojowe. Zwrotowi nie podlegają dotacje, dzięki którym przedsiębiorstwa organizowały dla pracowników kursy podnoszenia kwalifikacji lub przeprofilowania zawodowego.

Fiński handel detaliczny – raport Grupy Roboczej

Grupa Robocza Ministerstwa Handlu i Przemysłu ds. Handlu Detalicznego przekazała 15 czerwca 2005 r. swój raport na ręce ministra Mauri Pekkarinena. Zadaniem Grupy było przeanalizowanie sytuacji w zakresie konkurencyjności handlu detalicznego, zmian w prowadzeniu działalności oraz dostępu do usług związanych z handlem. Zwrócono uwagę, że regulacje dotyczące handlu detalicznego będą miały w przyszłości znaczący wpływ na internacjonalizację i konkurencyjność handlu.

Informacje w sprawie prowadzenia w niedziele handlu towarami codziennego użytku zebrane i przedstawione przez Grupę Roboczą wskazują na pozytywne nastawienie placówek handlowych, w przeciwieństwie do sklepów z towarami specjalnymi, które generalnie nie poparły takiego pomysłu.WEH - Helsinki

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas