Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Słowacja05-08-05
     Jak sprawdzić słowackiego partnera

Słowacja

Jest kilka możliwości jak bez większych nakładów, bo jedynie za pośrednictwem internetu, sprawdzić swego klienta słowackiego.
Na pierwszym miejscu należy wymienić Kodeks Handlowy. Na jego portalu internetowym http://www.orsr.sk/ działającym również w języku angielskim, można zapoznać się z podstawowymi danymi o firmach wpisywanych do rejestru. Przed wyszukiwaniem należy wybrać odpowiednią opcję, którą może być: nazwa firmy, numer identyfikacyjny (ICO), miejsce siedziby, numer rejestru lub imię i nazwisko któregoś z właścicieli lub członków zarządu. Na stronie dostępny jest również wykaz przedsiębiorstw, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Drugim ważnym źródłem informacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby fizyczne, jest rejestr ewidencji działalności gospodarczej. Na portalu http://zrsr.vs.sk/zrsr/Skripty/start_page.asp znajdują się najważniejsze dane o wszystkich subiektach gospodarczych prowadzących działalność na podstawie Ustawy o działalności gospodarczej (Živnostenský zákon). Wyszukiwanie danych jest możliwe na podstawie numeru identyfikacyjnego (ICO), nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osoby fizycznej - przedsiębiorcy wpisanego do rejestru.

Większe spółki kapitałowe, zgodnie z Ustawą nr 431/2002 Z.z. mają obowiązek publikowania niektórych danych finansowych (bilans handlowy, wykaz zysków i strat) w Biuletynie Handlowym, który dostępny jest na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości RS http://www.justice.gov.sk/yyyy.aspx oraz na portalu informacji prawnych www.zbierka.sk.

Zdarza się również, że polscy przedsiębiorcy pytają jak sprawdzić czy dany klient słowacki podał im właściwy NIP dla VAT. Informacje o tym znajdują się na portalu Dyrekcji Podatkowej RS http://www.drsr.sk/wps/portal/ lub
na stronie Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm. Na portalu Dyrekcji Podatkowej RS znajdują się również zestawienia dłużników podatkowych oraz osób, które uzyskały zgodę na odroczenie spłaty podatku lub spłatę w ratach.

Kolejnym źródłem informacji, tym razem już odpłatnym, są tzw. wywiadownie gospodarcze, a więc firmy, które na zlecenie zajmują się opracowywaniem i przekazywaniem danych. Najczęściej zamawia się u nich informacje, które oficjalnie nie są dostępne w internecie np. bilans handlowy, wysokość zysku lub straty, płynność finansowa, zobowiązania i należności itp. Niektóre z wywiadowni działają za pośrednictwem internetu, np. http://www.creditinfo.sk lub http://www.ur.sk/, gdzie po uiszczeniu niewielkiej opłaty można uzyskać klucz kredytowy i dokonać lustracji swego słowackiego partnera handlowego.WEH - Bratysława

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas