Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-01-17
     AIESEC :: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów

Świat Stowarzyszenie Studentów AIESEC powstało w Sztokholmie w 1948 roku z inicjatywy studentów siedmiu państw zachodnioeuropejskich. Założyciele postanowili stworzyć organizację, która przez swój międzynarodowy i edukacyjny charakter doprowadzi do globalnego zrozumienia kulturowego, nie dopuszczając w ten sposób do ewentualnego powtórzenia się tragedii, jaką była II Wojna Światowa. Aktualnie jest to największa na świecie, studencka organizacja edukacyjna działająca w 83 krajach świata na ponad 700 uczelniach wyższych wszystkich kontynentów.

Swoją działalnością AIESEC obejmuje pięć podstawowych obszarów : edukację wyższą, przedsiębiorczość, zrozumienie kulturowe, informację i społeczeństwo oraz odpowiedzialność społeczną sektora biznesu .

W ciągu naszej 50-letniej działalności przekonaliśmy się, że najskuteczniejszą metodą osiągania celów naszego stowarzyszenia i jego partnerów jest organizowanie zagranicznych praktyk dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Stąd Program Międzynarodowej Wymiany Praktyk (Internatinal Traineship Exchange Programme) stał się naszym głównym narzędziem, które nieustannie doskonalimy. ITEP umożliwia firmom na całym świecie przyjęcie na praktykę studenta z dowolnie wybranego kraju lub regionu, w którym działa nasze stowarzyszenie.

Przedsiębiorstwo zatrudniające praktykanta korzysta z jego wiedzy, znajomości języków obcych, a także obiektywnego spojrzenia na działalność firmy przez pryzmat zdobytych doświadczeń w rodzimym kraju. Jednocześnie ma ono okazję do konfrontacji swojej działalności z najnowszymi światowymi trendami oraz możliwość poszerzenia kontaktów zagranicznych.
Program ITEP działa na zasadzie bilateralnej, co oznacza, że każda firma zatrudniająca zagranicznego praktykanta, daje szansę polskiemu studentowi na wyjazd za granicę.

W Polsce AIESEC powstał w 1971 roku i za główny cel postawił sobie rozwój kraju poprzez jednostki mogące kreować zmiany społeczne. Komitet Lokalny AIESEC przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu został założony w 1972 roku i od początku swojego istnienia jest jednym z najaktywniej działających w naszym kraju.

Ponieważ AIESEC jest organizacją non-profit, źródłem finansowania jej działalności są firmy, fundacje, organizacje rządowe i pozarządowe.

 

  Zaproszenie do współpracy .

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC zaprasza Państwa do współpracy w ramach Programu Międzynarodowej Wymiany Praktyk.

Chcemy Państwu zaproponować przyjęcie na praktyki studenta z zagranicy, który może pochodzić z jednego z 84 krajów, w których działa nasze Stowarzyszenie. Jeżeli poszukujecie Państwo pracownika, który z dużą chęcią wykonuje wszystkie zadania, jest kreatywny, zna obyczaje kraju, z którym macie Państwo lub planujecie nawiązać kontakty, AIESEC da Państwu możliwość znalezienia właśnie takiej osoby.

W załączonych plikach znajdują się opis Stowarzyszenia oraz szczegóły przyjęcia praktykanta i współpracy z AIESEC.

 

 Aspekty techniczne praktyki .

Krok pierwszy

Po zdecydowaniu się na przyjęcie studenta z zagranicy na praktykę określają Państwo w specjalnym formularzu rodzaj i termin oferowanej praktyki oraz kryteria, które powinien spełniać student:

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz jej długość Praktyki AIESEC w ramach Programu Międzynarodowej Wymiany Praktyk trwają od 8 do 72 tygodni.
 2. Wykształcenie akademickie
  Przedmioty z zakresu księgowości, informatyki, ekonomii, edukacji, studiów inżynierskich, finansów, marketingu oraz nauk stosowanych, które kandydat na praktykę powinien mieć zrealizowane podczas studiów.
 3. Poziom wykształcenia
  Studenci drugiego, trzeciego, czwartego, piątego roku lub którzy ukończyli studia (magister).
 4. Znajomość języków obcych
  Języki jakimi powinien władać praktykant oraz poziom ich znajomości.
 5. Kraj
  AIESEC istnieje w 83 krajach całego świata.
 6. Doświadczenie i umiejętności zawodowe
  Obsługa komputera, kursy i szkolenia, umiejętności zawodowe, takie jak: umiejętność pracy w zespole, przeprowadzenia prezentacji, dokonywania analiz finansowych i inne.
 7. Dodatkowe cechy indywidualne
  Zdolności jakie posiada student, które mogą być przydatne do odbywania praktyki.

Formularz traktowany jest jako umowa i w momencie jego podpisania wpłacacie Państwo na konto AIESEC kwotę 200 zł.

Krok drugi

Dane z formularza wprowadzane są do specjalnego, globalnego programu informacyjnego Insight, który łączy wszystkie oddziały AIESEC na całym świecie. Znajdują się w nim także informacje o studentach chcących odbyć zagraniczny staż. Dzięki temu możliwe jest znalezienie osób najlepiej spełniających Państwa wymagania.

Po znalezieniu odpowiedniej osoby, podpisywana jest nota akceptacyjan, która potwierdza przyjazd do Państwa firmy konkretnego studenta. W tym momencie wpłacacie Państwo na konto AIESEC 300 zł.

Krok trzeci

W momencie, gdy zakceptuecie Państwo konkretnego studenta, AIESEC zajmie się wszystkimi formalno-technicznymi aspektami związanymi z odbywaniem praktyki:

Po przyjeździe studenta do Polski wpłacacie Państwo ostatnią ratę opłaty manipulacyjnej przeznaczonej dla AIESEC w wysokości 300 zł.

Na mocy rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 roku Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej W sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001r., Dz.U. nr 153, pozycja 1765) przyjmując Praktykanta są Państwo zwolnieni z konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę, oraz opłaty 760 zł na Powiatowy Fundusz Pracy.

Zatrudniając praktykanta z zagranicy na umowę zlecenie zwolnieni jesteście Państwo z obowiązku ubezpieczenia go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Aktem prawnym normalizującym kwestie związane z opłacaniem przez Pracodawcę składki ZUS za Praktykanta odbywającego praktykę w Polsce, jest:

USTAWA
z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z dnia 10 listopada 1998 r.)

Zatrudniając praktykanta na okres krótszy niż 183 dni jesteście Państwo także zwolnieni z opłat na rzecz podatku dochodowego.
Kwestie związane z podatkową stroną praktyki w Polsce określa poniższa ustawa:

USTAWA
z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity)

Praktykant podczas swojego pobytu w Polsce otrzymuje wynagrodzenie, określone przez Państwa w formularzu. AIESEC proponuje kwotę co najmniej 1200 zł., która pozwoli praktykantowi opłacić podstawowe koszty oraz poznanie naszego pięknego kraju.

W czasie trwania praktyki AIESEC pozostaje w stałym kontakcie z firma, aby na bieżąco kontrolować pracę studenta. Po zakończeniu również przeprowadzane jest podsumowanie.

Jeszcze przed rozpoczęciem praktyki AIESEC może przeprowadzić spotkania z pracownikami firmy, aby przybliżyć im kulturę kraju pochodzenia praktykanta oraz samą jego osobę.

AIESEC jest w stanie umożliwić kontakt telefoniczny lub e-mail'owy z potencjalnym praktykantem.


Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas