Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Kazachstan05-07-12
     2005 :: Polsko-kazachska umowa gospodarcza

6 lipca w stolicy Kazachstanu - Astanie, minister gospodarki i pracy Jacek Piechota oraz wicepremier, minister przemysłu i handlu Sauat Mynbayev podpisali umowę o współpracy gospodarczej między Polską a Republiką Kazachstanu.

Umowa zakłada intensyfikacje dwustronnych stosunków gospodarczych - w szczególności w sferze inwestycji, innowacji i finansowania przedsięwzięć, a także rozbudowę infrastruktury transportowej i systemów transportu nośników energii.

Polska i Kazachstan będą współdziałały przy realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym, elektroenergetyce i górnictwie. Będą także wdrażały mechanizmy związane z finansowaniem, ubezpieczeniem i udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych. Oba kraje będą też współdziałały w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji. W umowie jest także mowa o rozwoju usług konsultingowych, prawnych, bankowych, dokument przewiduje inicjowanie i wspieranie różnych form kontaktów np. udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Polska i Kazachstan będą też rozwijały współpracę w dziedzinie turystyki.

Podpisana umowa powołuje Polsko-Kazachską Komisję Międzyrządową, która będzie oceniała postępy w realizacji umowy. Podczas podpisywania umowy, wiceminister skarbu państwa Stanisław Speczik, zapowiedział także zintensyfikowanie współpracy obu krajów w sektorze portowym.

Kazachstan jest czwartym pod względem obrotów handlowych partnerem Polski wśród krajów WNP i najważniejszym partnerem w regionie Azji Centralnej. Na kraj ten przypada ponad 3,5% obrotów handlowych z krajami WNP oraz około 70% ogółu wymiany handlowej z krajami Azji Centralnej. Obroty handlowe Polski z Kazachstanem w 2004 r. wyniosły 600,8 mln USD, a w pierwszym kwartale 2005 r. 176,2 mln USD.
Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas