Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Iran05-07-24
     2005 :: Iran - sygnały z gospodarki

Iran

Inwestycje zagraniczne.

Według szefa departamentu inwestycji zagranicznych Ministerstwa Gospodarki - Mohammada Khazaie - Iran ma możliwość przyciągnięcia 5 mld USD inwestycji zagranicznych rocznie. Pierwsze propozycje w tej sprawie w odniesieniu do sektora energetycznego pojawią się już w pierwszej połowie irańskiego nowego roku. Rząd zainteresowany jest przyciągnięciem zagranicznych inwestorów głównie do takich działów gospodarki jak: górnictwo, przemysł chemiczno-petrochemiczny i przetwórstwo rolne. Rozważa się również możliwość wejścia zagranicznych inwestorów w sektory do tej pory uznawane za strategiczne, jak np. telekomunikacja. Za bardzo atrakcyjny inwestycyjnie dział gospodarki irańskiej Khazaie uznał sektor transportowy, w którym zagraniczni inwestorzy będą mogli szybko zdyskontować poniesione inwestycje. Rząd irański gotów jest również do udzielania gwarancji rządowych dla wszystkich tych firm zagranicznych, które gotowe będą na podjęcie działań inwestycyjnych w ww. sektorach gospodarki. Według ministra, inwestycje zagraniczne to początek otwarcia dla szerokiej prywatyzacji, która ma być jednym z priorytetów kolejnego planu rozwoju kraju. Wszystkie regulacje prawne opracowane przez rząd, a dotyczące inwestycji mają na celu przyciągnięcie do Iranu nowoczesnych technologii i know-how. Do tej pory zaaprobowano 192 projekty inwestycyjne na sumę około 20 mld USD. Krajami, które miały największe udziały w tej kwocie były Niemcy, Włochy i Turcja.

Sytuacja gospodarcza.

Bank Centralny Iranu zaprezentował dane dotyczące prognoz dla tutejszej gospodarki w trzecim kwartale br. Wskazują na spowolnienie wzrostu GDP do 4% z 7,7% w tym samym okresie roku ubiegłego. Pierwsze dwa kwartały br. były również lepsze dla gospodarki, gdyż GDP wyniósł 4,2%. Rząd zakładał, iż w roku bieżącym wzrost gospodarczy wyniesie około 6,6%. Według ekspertów banku tylko ceny ropy pozwoliły utrzymać stosunkowo wysokie tempo rozwoju oraz kontrolować inflację i bezrobocie. Iranowi nie udało się zwiększyć wydobycia ropy o zakładane 6%, a co więcej, z trudnością udało się utrzymać jego poziom z roku 2003. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. irańska nadwyżka handlowa wyniosła
2,7 mld USD w porównaniu do 1 mld w tym samym okresie roku ubiegłego. Międzynarodowe organizacje finansowe ostrzegły Iran, iż brak szybkich uregulowań związanych z toczącymi się negocjacjami w sprawach nuklearnych może mieć dalszy negatywny wpływ na pogarszanie się sytuacji gospodarczej, a szczególnie na zainteresowanie inwestycyjne ze strony firm zachodnich.

Porozumienia gospodarcze z Pakistanem.

Iran i Pakistan podpisały cztery dokumenty dotyczące wzajemnych relacji gospodarczych. Najważniejszy z nich to porozumienie o współpracy w dziedzinie transportu i preferencjach w wymianie handlowej między oboma krajami. Pozostałe dwa dotyczą współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz ustanowienia wspólnej irańsko-pakistańskiej firmy inwestycyjnej. Celem podpisania porozumień było podniesienie na wyższy poziom wzajemnych stosunków gospodarczych i zwiększenie obrotów handlowych. W roku bieżącym wyniosą one około 400 mln USD. Obie strony liczą jednak, iż w ciągu kilku najbliższych lat powinny one dojść do poziomu 1 mld USD.

Iran - Włochy.

Obroty handlowe z Włochami są największe ze wszystkich krajów UE i wskazują, że kraj ten jest najważniejszym unijnym partnerem gospodarczym Iranu. Obroty wzajemne osiągnęły kwotę 4225 mld euro (import do Iranu 2150 mld euro, eksport z Iranu 2075 mld euro). Głównym składnikiem włoskiego importu pozostaje ropa naftowa i gaz ziemny - 90% całego importu. Pozostałe towary to głownie wyroby tekstylne i dywany, stal, produkty rolnicze oraz kamienie dekoracyjne. Eksport obejmuje głównie maszyny i urządzenia dla przemysłu ciężkiego, surowce dla przemysłu chemicznego, części samochodowe, systemy i urządzenia dla sektora energetycznego oraz maszyny dla przemysłu tekstylnego. Brak jest danych dotyczących włoskich inwestycji na terenie Iranu. Według ocen irańskich jest to suma około 150 mln euro w roku 2003. Irańsko - włoska współpraca gospodarcza koordynowana jest przez wspólną izbę handlową oraz formę komisji gospodarczej na szczeblu podsekretarzy stanu w ministerstwach gospodarki.

Gazociąg Iran - Pakistan - Indie.

Pomimo antyirańskiego stanowiska Stanów Zjednoczonych i silnych nacisków z ich strony na rządy w Islamabadzie i Delhi, w celu anulowania kontraktu na budowę gazociągu i dostawy gazu, sprawa ta jest przesądzona. Rozmów na temat kontraktu nie powstrzymała nawet obietnica ze strony USA dostarczenia do obu wymienionych krajów nowej generacji samolotów bojowych. Zdaniem ekspertów irańskich strona indyjska odrzuca wszelkie naciski ze strony USA, gdyż rozwijająca się gospodarka potrzebuje gwałtownie surowców energetycznych, a strona amerykańska nie ma w tej sprawie nic do zaoferowania. Irański gaz jest również stosunkowo tani i konkurencyjny np. w stosunku do rosyjskiego czy katarskiego - olbrzymie koszty transportu i trudności techniczne przy budowie ewentualnych gazociągów. Duży wpływ na decyzję mają również polepszające się relacje polityczne pomiędzy sygnatariuszami umowy i nadzieje na dalsze korzystne kontrakty gospodarcze. Zdaniem analityków, USA nie zaprzestaną wywierania nacisków - szczególnie na Pakistan - w celu storpedowania kontraktu, ale przy stanowczej postawie całej trójki nie ma na to praktycznie żadnych szans.

Telefonia komórkowa

Rada Strażników zaakceptowała ustawę dotyczącą telefonii komórkowej. Rada Strażników dokonała przeglądu i zatwierdziła ustawę dotyczącą konsorcjum Irancell, które będzie operatorem sieci telefonów komórkowych w Iranie. Ustawa została z powrotem przesłana do parlamentu, celem jej ostatecznego zatwierdzenia. Przedmiotowa ustawa była pod koniec kwietnia br. skorygowana przez członków parlamentu. W wyniku tej korekty z konsorcjum wykreślony został turecki operator Turkcell, a na jego miejsce wprowadzono fińską spółkę Sonera Corporation, która zakupiła 27% udziałów konsorcjum.

Prywatyzacja.

W pierwszych miesiącach nowego roku irańskiego, rząd zamierza wystawić do sprzedaży akcje firm o wartości ponad 630 mln USD. Wcześniej oferta ta pojawić się miała już w marcu, ale firmy zagraniczne, które początkowo były nią zainteresowane, wycofały się z przedstawionej oferty. Pod koniec zeszłego roku irańskiego udało się sprzedać jedynie akcje o wartości 17 mln USD z oferty 570 mln USD. Zdaniem szefa Iran's Privatization Organization - Mehdi Aghdaee - było to wynikiem politycznych zawirowań wokół Iranu. Aktualna oferta dotyczy firm państwowych z 12 głównych sektorów tutejszej gospodarki. Będzie to pierwsza w tym roku tak duża transza prywatyzacyjna, ale prawdopodobnie również jedna z ostatnich prezentowanych przez rząd Khatamiego. Ostatni rok jego rządów przyniósł wstrzymanie tempa prywatyzacji. Z zakładanego celu, jakim było osiągnięcie 5,95 mld USD dochodu z prywatyzacji, udało się zrealizować około 10%. Rząd spodziewał się, iż obecna oferta będzie bardziej odpowiadała inwestorom zagranicznym, pomimo tego, iż muszą oni uzyskiwać specjalne zezwolenia z tutejszego Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Rząd przewiduje włączenie do procesu prywatyzacji firmy z dotychczas strategicznych działów gospodarki, takich jak: telekomunikacja, bankowość, kolejnictwo, lotnictwo, ubezpieczenia, przemysł stoczniowy. Większość dochodów z prywatyzacji było i będzie przeznaczonych na pokrycie potrzeb sektora publicznego, takich jak fundusze emerytalne, czy opiekę socjalną. Szefostwo IPO przewiduje, iż w roku obecnym dochody z prywatyzacji powinny wynieść 5,8 do 6,8 mld USD.

Naftowy Fundusz Stabilizacyjny.

Według prezydenta Khatamiego niekontrolowane wycofywanie pieniędzy z OSF, na bieżące potrzeby płatnicze państwa jest niedopuszczalne i niezgodne z założeniami funduszu. Według niego tego rodzaju pomysły przedstawiane przez przeciwników ekonomicznej polityki rządu w szybkim tempie doprowadzą do podwyższenia inflacji i nie przyniosą żadnych korzyści gospodarczych. Podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje Bank Centralny. Według prezydenta dotychczas pieniądze z funduszu były używane w sposób racjonalny, a wszystkie problemy płatnicze były rozwiązywane zgodnie z zasadami ekonomicznymi. Największym beneficjentem OSF był i będzie sektor prywatny. Prezydent broni polityki ekonomicznej swojego rządu, podkreślając, że finanse państwa i system bankowy to kręgosłup gospodarki i należy być szczególnie ostrożnym przy wszelkich operacjach w tych dziedzinach. Wyraził nadzieję, iż w najbliższej przyszłości kontynuowany będzie rozwój prywatnej bankowości w Iranie i coraz więcej zagranicznych instytucji finansowych będzie wspierało tutejszą gospodarkę. Prezydent uznał, iż obok importu towarów najważniejszą sprawą dla irańskiej gospodarki jest pozyskiwanie know-how i nowoczesnych technologii.

Perspektywy sektora naftowo-gazowego.

Z wypowiedzi ministra ds. ropy - Bijana Zanganeha wynika, iż Iran w ciągu dziesięciu lat zamierza zwiększyć wydobycie ropy do 7 mln baryłek dziennie (obecne wydobycie to około 4 mln). Istotnym z punktu widzenia gospodarki światowej jest również zamiar osiągnięcia przez Iran 10% udziału w globalnym handlu gazem ziemnym w perspektywie najbliższych kilku lat. Minister przewiduje także, że do roku 2015 Iran będzie w stanie eksportować produkty petrochemiczne o wartości 20 mld USD. Aby osiągnąć te wszystkie cele, w sektor naftowo-gazowy i petrochemiczny musi zostać zainwestowana kwota około 150 mld USD w okresie 10 lat. Będzie to - zdaniem ministra - bardzo trudne, biorąc pod uwagę fakt, iż w ciągu ostatnich 7 lat cała irańska gospodarka była w stanie przyjąć inwestycje o wartości około 50 mld USD. W jego ocenie wymagać to będzie zmodyfikowania prawa o inwestycjach zagranicznych oraz stworzenia warunków dla firm irańskich, które będą musiały przyjąć tego rodzaju inwestycje i będą mogły konkurować z innymi firmami światowymi.

Iran - Niemcy.

Z krajów UE najważniejszym partnerem dla Iranu pod względem importu są Niemcy, dla których tutejszy rynek jest również największym partnerem handlowym spośród 20 krajów regionu. W roku 2004 Iran zaimportował z Niemiec towary na ponad 3,5 mld euro, co przy eksporcie rzędu 400 mln euro daje nadwyżkę około 3,1 mld euro. W porównaniu z rokiem 2003 oznaczało to wzrost nadwyżki o około 30%. Według przedstawicieli ambasady niemieckiej, tendencja ta może utrzymać się w następnych latach, choć wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji politycznej wokół Iranu. Niemcy eksportują do Iranu gównie maszyny i urządzenia dla przemysłu energetycznego, ciężkiego, stalowego, aluminium (budowa zakładów w Bandar Abbas i Kerman) i cementowego (budowa 16 cementowni), części samochodowe, statki i urządzenia portowe, komponenty chemiczne, lekarstwa, podzespoły elektroniczne oraz urządzenia dla przemysłu związane z ochroną środowiska. Wiele firm niemieckich współpracuje z firmami irańskimi w sektorze budownictwa ogólnego. Głównymi towarami niemieckiego importu były i są nadal wyroby nie naftowe: dywany, kawior, pistacje i szafran. W ostatnich dwóch latach następuje przewartościowanie importu w kierunku takich towarów jak: odzież i obuwie, wyroby ceramiczne, szeroko pojęte rękodzieło. Strona niemiecka działalność gospodarczą na terenie Iranu rozwija z pomocą irańsko-niemieckiej izby gospodarczej. Niemieccy eksporterzy aktywnie uczestniczą również w imprezach targowych organizowanych na terenie Iranu. Sporo niemieckich firm działa w irańskich strefach wolnego handlu i wolnych obszarach celnych. Firmy niemieckie zainteresowane są również branżą hotelarską. Dotychczas strona niemiecka nie jest zbyt aktywna w sektorze naftowo-gazowym, gdyż produkty tego sektora nie są przedmiotem niemieckiego importu. Ocenia się jednak, iż w przypadku podpisania kontraktów na dostawy irańskiego gazu ziemnego do krajów UE, firmy niemieckie gotowe są do rozpoczęcia inwestycji w tym kierunku.

Współpraca Iran - ZEA.

Iran znajduje się na 4 miejscu jeśli chodzi o wartość reeksportu z ZEA. Największy udział ma tutaj Abu Dhabi z reeksportem o wartości 70 mln USD. Na czele krajów, do których ZEA reeksportują największe ilości towarów są Chiny i Arabia Saudyjska. Znacznemu zwiększeniu ulegają też obroty handlowe między oboma partnerami. W 2004 r. wyniosły one ponad 4 mld USD, co oznaczało wzrost o ponad 52% w stosunku do roku 2003. Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do danych oficjalnych, które nie biorą pod uwagę wartości przemytu, jaki ma miejsce w rejonie Zatoki Perskiej. Rząd stanowczo odrzuca wszelkie oskarżenia o potajemne wspieranie przemytu i całą zasługę odnośnie wzrostu obrotów przypisuje aktywności stref wolnocłowych w rejonie Zatoki. Aktualnie według oficjalnych danych w samym tylko Dubaju działa ponad 2 tys. firm irańskich. Nieoficjalnie mówi się jednak o ponad 4,5 tys. takich podmiotów, z których wiele - według niezależnych ekspertów - jest tworzonych tylko do aktywności na irańskim czarnym rynku.WEH - Teheran

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas