Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Malezja05-07-06
     2005 :: Wizyta premiera RP w Malezji

Malezja

5.07.2005

Przez ostatnie lata współpraca gospodarcza Polski i Malezji rozwijała się bardzo dynamicznie. W latach 1999 - 2003 o 60 proc. zwiększyła się wartość wymiany handlowej między naszymi krajami. Przede wszystkim omawialiśmy projekty dotyczące przemysłu zbrojeniowego i sprzętu wojskowego. W tej chwili jest w trakcie realizacji kontrakt czołgowy - powiedział premier Marek Belka po spotkaniu w "cztery oczy" z premierem Malezji Abdullahem Badawim oraz po rozmowach plenarnych. Tematem rozmowy obu premierów były też zagadnienia polityki regionalnej oraz reformy ONZ. Omawialiśmy także możliwości rozszerzające naszą współpracę. Przedmiotem rozmów były radary, telekomunikacja, jeśli chodzi o wojsko, a także przemysł samolotowy, dostawy szyn (...) Malezja zaczyna zwracać coraz większą uwagę na ochronę środowiska. Nasze firmy zaczynają to wykorzystywać. Chodzi m.in. o oczyszczalnie ścieków. Przykładem jest także podpisany dziś, w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy RP Marcina Kaszuby, kontrakt na projekt budowy zakładu utylizacji opon samochodowych w Malezji, w którym zastosowana zostanie polska technologia. Wartość kontraktu to około 30 mln zł.

Malezja jest jednym z najważniejszych partnerów Polski w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Tematem rozmów z udziałem szefów obu rządów była głównie współpraca polityczna, gospodarcza i kulturalna. Polska wysoko ocenia obecny stan stosunków dwustronnych, w tym współpracy gospodarczej, szczególnie przemysłów obronnych. Bardzo pozytywnym zjawiskiem są coraz częstsze bezpośrednie kontakty polskich przedsiębiorców, organizacji samorządu gospodarczego czy instytucji rządowych, odpowiedzialnych za promocję gospodarczą i wspieranie eksportu.

Rozwój współpracy w dziedzinie nauki, kultury i techniki, w tym w zakresie nowoczesnych technologii, jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów współpracy między obu krajami. Bardzo interesujący jest dla Polski eksport usług edukacyjnych, czyli obecność studentów z Malezji na polskich uczelniach, szczególnie medycznych. Jest tu olbrzymi potencjał, jak stwierdził premier Belka. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu będzie wspierać działania na rzecz podejmowania studiów przez obywateli tego kraju na zasadach komercyjnych.

W drugim dniu roboczej wizyty w Malezji doszło także do spotkania premiera M. Belki z wicepremierem, ministrem obrony Najibem Tun Razakiem. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Górski podsumował je w następujący sposób: Była to okazja do przeglądu wszystkich spraw związanych z kontaktami naszego resortu z Ministerstwem Obrony Malezji. Oczywiście, najważniejszym punktem rozmów była sprawa realizacji podpisanego w kwietniu 2003 roku kontraktu na dostawę 48 czołgów zmodernizowanych malezyjskich typu "Twardy". Pierwszy czołg przechodzi teksty na poligonie w Polsce. Poinformowaliśmy pana ministra, że wczesną jesienią ten czołg zostanie dostarczony do Malezji (...) Strona malezyjska jest na bieżąco informowana o przebiegu realizacji tego kontraktu przez dziewięciu malezyjskich oficerów monitorujących przebieg prac w Polsce. To jest bardzo ważny kontrakt, dlatego że 48 czołgów plus pojazdy zabezpieczające - razem 62 pojazdy - to jest wartość 368 mln dolarów. A poza tym jest to pewnego rodzaju wizytówka możliwości naszego przemysłu obronnego, nie tylko tu, w Malezji. Daje nam to inną pozycję w rozmowach z innymi państwami, nie tylko tego regionu (...) - poinformował wiceminister Górski. Przedstawiliśmy także inne możliwości naszego przemysłu obronnego. Tutaj można wspomnieć o systemie radarowym średniego zasięgu, systemie przeciwlotniczym oraz o innego rodzaju wyposażeniu wojskowym. Poza tym zgłosiliśmy możliwość - bo było tego rodzaju zainteresowanie - uczenia w naszych uczelniach oficerów armii malezyjskiej. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie może przyjąć oficerów malezyjskich i uczyć ich na wszystkich poziomach w języku angielskim.

Polski premier wziął także udział w dyskusji na spotkaniu Economic Planning Unit (EPU) - rządowej agencji odpowiedzialnej za przygotowanie planów narodowego rozwoju, gościł również przedstawicieli Polonii. Późnym popołudniem szef rządu wraz małżonką uczestniczyli w audiencji u malezyjskiej pary królewskiej - króla Yang di-Pertuan Agonga i królowej Raji Permaisuri Gong. Rozmawiano o dialogu politycznym Polska - Malezja, nowej roli Polski, jako członka Unii Europejskiej, i ASEM, a także o współpracy na różnych płaszczyznach.KPRM

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas