Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Indonezja05-07-06
     2005 :: Wizyta premiera RP w Indonezji

Indonezja

02.07.2005

Republika Indonezji to pierwszy kraj, w którym szef polskiego rządu Marek Belka składa wizytę roboczą w trakcie swojego pobytu w Azji Południowo-Wschodniej. We wrześniu br. mija pięćdziesiąta rocznica nawiązania przez nasz kraje stosunków dyplomatycznych. Premier rozmawiał dziś z prezydentem Republiki Indonezji Susilo Bambanga Yudhuyono, wraz z którym przewodniczył również rozmowom plenarnym. Spotkał się także z przewodniczącym Izby Niższej Parlamentu Agungiem Laksono oraz zastępcą Sekretarza Generalnego ASEAN Pengiranem Dato Mashor Pg Ahmadem. Jednym z punktów dzisiejszego programu były także rozmowy z indonezyjskimi i polskimi przedstawicielami biznesu oraz spotkanie z Polonią.

Rozmowy plenarne dotyczyły przede wszystkim stosunków dwustronnych, w tym współpracy gospodarczej, a także bezpieczeństwa, nauki i kultury. Indonezja pozostaje jednym z priorytetowych partnerów gospodarczych Polski w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Znalazło to swoje potwierdzenie w rządowym dokumencie programowym Strategia RP wobec pozaeuropejskich krajów rozwijających się, przyjętym przez Radę Ministrów w listopadzie 2004 r. Jest także jednym z najważniejszych partnerów w zakresie współpracy przemysłu obronnego. Istnieje szansa, że właśnie ta współpraca będzie przekładała się na inne sektory. Te efekty są już widoczne. W 2004 r. wartość wzajemnej wymiany towarowej wyniosła blisko 400 mln USD, co oznacza wzrost o prawie 40% w stosunku do roku poprzedniego. Umowy kooperacyjne, które do tej pory zostały zawarte z inicjatywy polskich firm z przemysłem indonezyjskim, stanowią dowód na to, że ta współpraca ma charakter długoterminowy. Szef rządu RP wyraził nadzieję, że poza kontynuacją współpracy w przemyśle chemicznym, papierniczym i tytoniowym między obu krajami rozwinie się współpraca także w przemyśle stoczniowym, energetyce, cywilnym przemyśle lotniczym i sektorze naftowo-gazowym.

Poruszając tematykę międzynarodową, premier M. Belka podkreślił, iż jedną z konsekwencji polskiego członkostwa w Unii Europejskiej jest udział Polski w tworzeniu i realizacji polityki zagranicznej UE wobec regionu Azji Płd. - Wsch. Zaznaczył, iż mając zarówno szerokie doświadczenie we współpracy z krajami azjatyckimi, jak i głębokie przekonanie o celowości zbliżenia Europy i Azji, Polska zamierza aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Przypomniał także o przystąpieniu Polski do ASEM, co pozwoliło na wzbogacanie dialogu UE z krajami Azji Południowo-Wschodniej o nowe idee i inicjatywy. Tym samym powstały nowe możliwości dla dalszego rozwoju naszych stosunków dwustronnych, które winniśmy w pełni wykorzystać. Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi krajami członkowskimi ASEAN, dlatego wielostronna współpraca regionalna UE-ASEAN ma szczególne znaczenie jako forum rozszerzające kontakty dwustronne.

W obecności szefa rządu RP i prezydenta RI podpisana została umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości.

Na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim szef polskiego rządu stwierdził m.in. że oba kraje prowadzą bardzo intensywny dialog, czego dowodem jest obecna wizyta. Sądzimy, że jest jeszcze dużo do zrobienia, nie tylko w kwestii współpracy przemysłów obronnych - podsumował rozmowy. - Traktujemy Indonezję nie tylko jako partnera politycznego, ale także jako strategicznego partnera gospodarczego w Azji.

W Dżakarcie szef polskiego rządu spotkał się z przewodniczącym Izby Niższej Parlamentu Agungiem Laksono, z którym rozmawiał m.in. o współpracy międzyparlamentarnej, ale także o pogłębianiu współpracy międzynarodowej przede wszystkim w celu skutecznego przeciwdziałania występującym zagrożeniom dla bezpieczeństwa światowego. Wysoko ocenił działalność Indonezji na tym polu i jej liczne inicjatywy zmierzające do pogłębienia współpracy między krajami regionu Azji Południowo-Wschodniej w tym zakresie. Nowy impuls do dalszego rozwoju stosunków między parlamentami obu krajów nadała niedawna (15-17 czerwca br.) wizyta w Warszawie wiceprzewodniczącego Izby Reprezentantów Republiki Indonezji Muhaimima Iskadara.

Z zastępcą Sekretarza Generalnego ASEAN Pengiranem Dato Mashor Pg Ahmadem polski premier rozmawiał m.in. o współpracy tego ugrupowania z UE, przede wszystkim o potrzebie intensyfikacji kontaktów handlowych i gospodarczych. Jednym z tematów rozmowy były również wspólne działania w zakresie zwalczania terroryzmu oraz międzynarodowej przestępczości.

Premier M. Belka wziął udział w seminarium zorganizowanym przez przedstawicieli indonezyjskiego i polskiego biznesu. W trakcie tego spotkania podpisane zostało Porozumienie między Polską Izbą Producentów na Rzecz Obronności Kraju oraz Indonezyjską Izbą Przemysłu i Handlu. Po spotkaniu, w rozmowie z dziennikarzami, szef polskiego rządu stwierdził, że jest znaczne zainteresowanie polską ofertą w Indonezji. Indonezja jest dla nas atrakcyjna ze względu na swoją rolę w świecie - dodał. Jest bardzo aktywna politycznie. Jest jednym z głównych partnerów dla Unii Europejskiej w ramach ASEM.

04.07.2005

Zwiedzanie zakładów lotniczych P.T. Dirgantara i zakładów elektronicznych P.T. LEN oraz spotkanie z gubernatorem prowincji Jawa Zachodnia H. Danny Setiawanem M. Si - to ostatnie punkty programu roboczej wizyty premiera Marka Belki w Republice Indonezji. Jawa Zachodnia jest jedną z najważniejszych pod względem gospodarczym prowincji Indonezji. Swoje siedziby mają tu przedsiębiorstwa, z którymi polskie firmy rozpoczęły lub planują rozpocząć współpracę. Polska jest zainteresowana nie tylko sprzedażą produkcji przemysłu obronnego, ale przede wszystkim długofalową współpracą ukierunkowaną na transfer technologii i realizację wspólnych przedsięwzięć.

Podczas wizyty w państwowych Zakładach Lotniczych PT. Dirgantara premier Belka powiedział m.in.: - Polski przemysł lotniczy istnieje od 80 lat i w tym czasie zyskał międzynarodową sławę, stając się niemal tak dobrze znany, jak umiejętności polskich pilotów (...) Po utworzeniu Waszych Zakładów, blisko 30 lat temu, jednym z pierwszych samolotów produkowanych tu na licencji była "Wilga", której nadano indonezyjską nazwę "Gelatik".

Następny etap współpracy związanej z lotnictwem nasze kraje rozpoczęły 2 lata temu, kiedy zarządy lotnictwa cywilnego Indonezji i Polski, po wymianie wizyt w zakładach lotniczych, zawarły Memorandum porozumienia w sprawie uznawania świadectw zdatności do lotu wydawanych dla produktów lotniczych Indonezji i Polski (...)

Będąc jednym z dość ograniczonej liczby państw nadal posiadających niezależny przemysł lotniczy i helikopterowy, rozumiemy, jak trudno jest znaleźć niszę, w której można konkurować z przemysłem międzynarodowym (...)

Jednakże, aby wejść na trwałe na ten rynek, nie możemy ignorować faktu, że tu, w Bandungu, istnieje jedyny ośrodek przemysłu lotniczego w Azji Południowo-Wschodniej, zatrudniający dobrze wyszkolonych pracowników i posiadający nowoczesną technologię. Fakt ten został uznany przez takie giganty jak np. EADS, który nawiązał różne formy współpracy z Wami, łącznie z budową A380. Zdają sobie z tego sprawę także nasi producenci, którzy nie posiadają takich zasobów jak wspomniane korporacje, ale opracowali produkty, które ich zdaniem nadają się do działania w tym regionie.

Ufam, że moja wizyta dodatkowo zachęci przedstawicieli Waszego przemysłu lotniczego do kontynuacji dialogu ukierunkowanego na znalezienie wzajemnie korzystnych rozwiązań, prowadzących w efekcie do nawiązania współpracy pomiędzy przemysłami lotniczymi naszych krajów w wybranych segmentach rynku.*

Państwowe Zakłady Elektroniczne P.T. LEN zostały utworzone 40 lat temu. Szef polskiego rządu przypomniał, że był to okres, kiedy wielu Indonezyjczyków, w tym młodzi oficerowie indonezyjskich Sił Powietrznych, kształciło się i szkoliło w zakresie radiokomunikacji i technologii radarowych w Polsce. Polscy inżynierowie pomagali przy tworzeniu pierwszych warsztatów remontowych sprzętu radarowego w Indonezji: - Tradycja jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, że dzięki wielkiemu postępowi w rozwoju technologicznym Waszego kraju, możemy obecnie ponownie nawiązać współpracę na zupełnie innym poziomie - opartą na wspólnie opracowywanych rozwiązaniach, które mogą być użyteczne nie tylko dla Indonezji, ale w przyszłości także na innych rynkach.

Byłem ogromnie zadowolony, kiedy poinformowano mnie przed odlotem do Waszego pięknego kraju, że polskie firmy bardzo chciałyby współpracować z przemysłem indonezyjskim przy opracowywaniu rozwiązań dla klientów lokalnych. Uważam to za dowód, że widzą one ogromny potencjał tutejszego rynku i szukają możliwości znalezienia na nim trwałego miejsca.

W rozmowie z dziennikarzami premier dodał, że w relacjach między Polską i Indonezją jest szereg kontaktów, które są w różnych stadiach realizacji oraz że taka wizyta przyspiesza podejmowanie decyzji po obu stronach: - Nasze przedsiębiorstwa widzą możliwości znacznego zwiększenia exportu naszych produktów, np. skytracków, ale także helikopterów, na rynek indonezyjski i rynek miejscowy.

Szef polskiego rządu w rozmowie z gubernatorem prowincji wyraził uznanie dla tempa rozwoju całej gospodarki indonezyjskiej, w szczególności zaś gospodarki prowincji. Podkreślił, że zakłady, które odwiedził, zrobiły doskonałe wrażenie pod względem zarówno potencjału technologicznego, jak i organizacji pracy.KPRM

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas