Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Szwajcaria05-05-07
     Czynniki konkurencyjności w eksporcie do Szwajcarii

Szwajcaria Poziom cen rynkowych w Szwajcarii należy do najwyższych w Europie, na przykład produkty żywnościowe są od 20 do 40% droższe aniżeli w sąsiednich krajach Unii Europejskiej. Jednakże dostęp do rynku chroniony jest różnego rodzaju środkami taryfowymi i pozataryfowymi. Decydującym elementem konkurencyjności jest w tej sytuacji jakość, marka i zaufanie importera wobec dostawcy i kraju pochodzenia produktu. Natomiast cena odgrywa główną rolę w transakcjach kooperacyjnych, w produkcji na zlecenie i obrocie uszlachetniającym, gdzie dostawca pozostaje anonimowy, a wyrób sprzedawany jest pod miejscową marką. Wysoki poziom cen wewnętrznych stabilizuje zakaz tzw. importu „paralelnego”, to jest sprowadzania towarów poza dystrybutorami i importerami generalnymi, prowadzącymi własną politykę cenową. Zasady etykietowania i nazewnictwa produktów oraz normy ekologiczne uregulowane są własnymi, restrykcyjnymi przepisami, odbiegającymi od stosowanych w innych krajach rozwiniętych. W rezultacie przygotowanie produktu do rynku szwajcarskiego jest często obciążone dodatkowymi kosztami i czynnościami.

Łatwiej po wejściu do Unii

Członkostwo Polski w UE wpłynęło korzystnie na konkurencyjność naszego eksportu przez dostosowanie do norm i standardów Unii oraz zwiększenie liczby zakładów mających uprawnienia do sprzedaży żywności na jednolitym rynku europejskim (mięso, przetwory, wyroby przemysłu cukierniczego). Polska przejęła umowę Unii ze Szwajcarią dotyczącą ułatwień w obrocie przetworzonymi artykułami rolnymi. Istotne ułatwienia w dostępie do rynku wyrobów technicznych przyniosło wdrożenie unijnych zasad certyfikacji i wzajemnego uznawanie narodowych świadectw zgodności również przejętych do polskiego systemu prawnego. Równolegle nastąpiło uproszczenie odpraw granicznych wraz z przejęciem unijnych procedur i standardów celnych. Zneutralizowało to niekorzystny dla eksporterów wzrost wartości złotego wobec franka o prawie 15% w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 31.03.2004 31.07.2004 31.12.2004 31.03.2005 zł/CH 3,04 2,84 2,64 2,63 Wprowadzenie do eksportu produkowanych w Polsce nowych typów samochodów osobowych Fiat Panda i VW Caddy, poprawiło konkurencyjność oferty i znacząco zwiększyło wielkość sprzedaży pojazdów na tutejszym rynku.

Powiązania kooperacyjne i inwestycyjne

Rosnące płace w pracochłonnych dziedzinach produkcji jak przemysł odzieżowy, skórzany i metalowy w Polsce powodują jednak przenoszenie zamówień do krajów o niższych płacach, jak Chiny, kraje bałkańskie i Ukraina, prowadząc do spadku eksportu polskich wyrobów tekstylno-odzieżowych i obuwia. Towary polskie są najbardziej konkurencyjne w średnim i niższym segmencie cenowym produktów standardowych, głównie mebli, wyposażenia mieszkań, wyrobów chemicznych, sprzętu mechanicznego i żywności, w tym ryb słodkowodnych oraz owoców przetworzonych. Wyjątkową pozycję konkurencyjną mają dostawy wewnątrzkoncernowe w ramach powiązań kooperacyjnych związanych z inwestycjami szwajcarskimi w Polsce (płyty pilśniowe, elementy mebli, opakowania tekturowe i pieczywo cukiernicze). Polska posiada korzystną pozycję konkurencyjną jako miejsce inwestycji zagranicznych. Tym nie mniej inwestorzy szwajcarscy wskazują na rosnące szybko ceny niektórych materiałów zaopatrzeniowych (drewno, gaz ziemny) i niższe wsparcie finansowe z funduszy publicznych dla projektów inwestycyjnych realizowanych w Polsce w porównaniu z innymi krajami naszego regionu.
W 2004 roku Szwajcaria wysunęła się na piąte miejsce na liście inwestorów zagranicznych w Czechach, dzięki projektom w przemyśle ceramicznym i maszyn budowlanych. Eksport Czech i Węgier na tutejszy rynek prowadzony jest przez duże organizacje gospodarcze, opiera się na porozumieniach kooperacyjnych z wielkimi korporacjami oraz korzysta z ich sieci sprzedaży. W eksporcie z Polski bierze udział natomiast znacznie więcej firm małych i średnich. O sukcesach eksportowych Czech decydują dostawy samochodów osobowych, maszyn, chemikaliów i wyrobów ze szkła. Eksport węgierski do Szwajcarii koncentruje się na towarach wytwarzanych przez międzynarodowe firmy w strefach wolnocłowych, na sprzedaży produktów mięsnych i rolno-spożywczych.

Znaczenie bezpośrednich kontaktów

Systematycznie rośnie aktywność polskich eksporterów i producentów na tutejszym rynku, liczba składanych ofert i zapytań o partnerów szwajcarskich oraz możliwości wejścia na rynek szwajcarski. W misji handlowej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego do kantonu Appenzell w kwietniu 2004 r. uczestniczyło ponad 20 przedsiębiorstw. Coraz częściej organizowane są wyjazdy izb branżowych i organizacji rzemieślniczych na imprezy targowe i spotkania z potencjalnymi klientami w Szwajcarii, w tym branży opakowaniowej, producentów pomocy naukowych, producentów okien. Są to bardzo efektywne formy promocji sprzedaży. Istnieje również możliwość korzystania ze stoisk promocyjnych Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady na targach międzynarodowych w Bazylei, Zurychu i St. Gallen.
Udział polskich przedsiębiorstw w targach w Szwajcarii utrudnia brak szerszej możliwości bezpośredniego korzystania z dopłat do stoisk targowych ze środków publicznych. Aktywność części polskich przedsiębiorców osłabia niesłuszne przekonanie o niedostępności rynku szwajcarskiego i jego wymagań. Rynek szwajcarski nie należy z pewnością do najłatwiejszych, ale firmy polskie osiągają na nim imponujące rezultaty. W roku 2004 dostawy z Polski wzrosły o blisko 30%, to jest najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W stosunku do lat poprzednich wpływa obecnie z Polski więcej ofert sprzedaży z branż o wyższym stopniu przerobu, jak sprzęt medyczny, kosmetyki, maszyny rolnicze. Najwięcej zapytań WEH otrzymuje jednak od podmiotów polskich operujących w takich segmentach, jak ozdoby, biżuteria, rękodzieło artystyczne, meble oraz usługi consultingowe firm sektora MSP. Wielkie przedsiębiorstwa zarówno z sektora prywatnego jak i państwowego korzystają z reguły z własnych kanałów promocji i zbytu.WEH – Berno

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas