Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Ukraina05-04-11
     2004 :: Obr. 3 mld USD - Rekordowy rok w handlu z Ukrainą

Ukraina W roku 2004 polsko-ukraińskie obroty handlowe przekroczyły poziom 3 mld dolarów, były one wyższe o około 34% w stosunku do roku 2003, ponad 2,5 razy wyższe niż w roku 2000 i 11 razy wyższe niż w 1992 roku. Po raz pierwszy w okresie od 1990 roku polski eksport na rynek ukraiński osiągnął wartość 2 mld USD, a import polski z Ukrainy - 1 mld USD. W roku 2005 można zasadnie oczekiwać dalszego wzrostu obrotów i to już powyżej poziomu 3 mld USD. Obok wzrostu ogólnego poziomu obrotów - odnotować należy inne zjawiska i tendencje, które występują w handlu z Ukrainą.

Do 192 mln USD wzrosły polskie inwestycje na terenie Ukrainy.

Rok 2005 będzie kolejnym etapem rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą. Pojawią się nowe inicjatywy i projekty tej współpracy, w tym w obszarze współpracy inwestycyjnej i produkcyjnej, która wpływać będzie na dalszy wzrost obrotów handlowych. Sprzyjać temu będą zarówno przewidywane rozmowy i kontakty na szczeblu państwowym i rządowym, a także regionalnym, jak i przedsiębiorstw i firm. Będzie to także Rok Ukrainy w Polsce, a wiec dobra okazja do szerszej prezentacji możliwości współpracy również gospodarczej przez ukraińskie środowisko gospodarcze, do bezpośrednich kontaktów z polskim biznesem.Mikołaj Oniszczuk, WEH - Kijów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas