Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Rynki wschodnie07-05-07
     2007 Expo-Wschód :: SKN East West Business SGH w Warszawie

Spis Treści
 
EXPO-WSCHÓD 2007 - zaproszenie
EXPO-WSCHÓD 2006 - zaproszenie
EXPO-WSCHÓD 2005 - zaproszenie
EXPO-WSCHÓD 2005 - plan szczegółowy
EXPO-WSCHÓD 2005
Studenckie Koło Naukowe East West Business SGH
Historia
Szansa na przyszłość
EXPO-Wschód 2004


V Międzynarodowa Konferencja EXPO-Wschód 2007

Studenckie Koło Naukowe East West Business, działające przy Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w piątej, jubileuszowej edycji Międzynarodowej Konferencji EXPO-WSCHÓD 2007. Konferencja odbędzie się 16 maja 2007r w Szkole Głównej Handlowej.

W 2007 roku Międzynarodowa Konferencja EXPO- WSCHÓD będzie się składała z dwóch paneli dyskusyjnych.

W imieniu organizatorów zapraszamy na Konferencję.
Więcej informacji na stronie: http://www.sgh.waw.pl/sknewb/



IV Międzynarodowa Konferencja EXPO-Wschód 2006

EWB

Termin i miejsce: wtorek, 16 maja 2006 r. w godzinach 10-17 w jednej z Auli SGH.

Konferencja składać się będzie z 2 paneli dyskusyjnych, na których poruszone zostaną problemy dotyczące działalności biznesowej na Wschodnich Rynkach. Przewidujemy, że czas trwania jednego panelu wynosić będzie około 2,5-3 godziny. Do wzięcia udziału w pojedynczym panelu zaproszonych zostanie około 6-7 osób.

W rolę panelistów, podobnie jak w latach ubiegłych, wcielą się wybitni specjaliści z dziedziny Rynków Wschodnich: przedstawiciele wydziałów ekonomiczno-handlowych polskich ambasad z państw Europy Wschodniej, jak również przedstawiciele Izb gospodarczych i zagranicznych ambasad w Polsce; przedsiębiorcy prowadzący na wschodzie działalność biznesową. Wierzymy, że takie rozwiązanie umożliwi obecnym na sali przedsiębiorcom i studentom wzięcie udziału w interaktywnym wykładzie, w którym będą oni mogli zadawać pytania do panelistów, jak również przedstawiać swoje wizje i pomysły dotyczące danego problemu. Chcemy, aby wystąpienie każdego z panelistów trwało około 15 minut, dzięki czemu na zadawanie pytań pozostanie wciąż przeszło godzina.

Ze względu na fakt, iż konferencja (włącznie z przerwą na kawę między panelami) trwać będzie ok. 6-7 godzin, a zdecydowana większość przedsiębiorców przyjedzie spoza Warszawy, zorganizowany zostanie bankiet dla uczestników forum. Uważamy, iż takie spotkanie pokonferencyjne będzie dobrą okazją do wymiany zdań między uczestnikami a przedstawicielami różnych instytucji.

Konferencja posiadać będzie kilku patronów medialnych jak również kilku sponsorów, których przedstawiciele będą obecni na konferencji z materiałami promocyjnymi. Toteż uczestnicy konferencji będą mogli się zaopatrzyć w dużą liczbę materiałów promocyjnych oraz zasięgnąć informacji.

Głównym zamierzeniem Konferencji jest popularyzacja działalności gospodarczej w krajach Europy Wschodniej wśród przedsiębiorców i studentów. Mamy nadzieję na zwiększenie poziomu wiedzy o krajach wschodnich, a w szczególności o sposobach inwestowania na nich, szansach jakie one dają oraz barierach jakie na nich istnieją. Pragniemy ukazać wciąż drzemiące tendencje rozwojowe Rynków Wschodnich, jak również dostarczyć praktycznych odpowiedzi na konkretne problemy przedsiębiorców oraz studentów poprzez konfrontację bogatej wiedzy teoretycznej z doświadczeniem codziennej praktyki polskich firm.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Studenckiego Koła Naukowego East West Business Szkoły Głównej Handlowej: http://akson.sgh.waw.pl/sknewb/

EXPO-WSCHÓD 2005

Studenckie Koło Naukowe East West Business działające przy Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej serdecznie zaprasza przedstawicieli świata biznesu i inne osoby zainteresowane rynkami wschodnimi i perspektywami działalności na nich na Konferencję EXPO-WSCHÓD 2005. Konferencja odbędzie się w murach SGH ( Warszawa, Al. Niepodległości 162, Budynek G), 10 maja br. o godz. 10.00.

Zakres tematyczny konferencji obejmie zagadnienia związane z inwestowaniem na Wschodzie oraz tajniki skutecznego marketingu w warunkach wielu wyzwań, jakie stawiają przed przedsiębiorcami rynki wschodnie. Dyskusja z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki będzie przebiegała w formie dwóch paneli ( patrz harmonogram EXPO 2005).

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie SKN East West Business www.ewb.prv.pl prosimy nadsyłać do końca kwietnia br. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod numer 0 604 632 459 lub pisać na adres : ir28911@sgh.waw.pl.

Z wyrazami szacunku - organizatorzy

EXPO-WSCHÓD 2005 - plan szczegółowy

PANEL DYSKUSYJNY 10:00 - 13:00

Panel dyskusyjny będzie poświęcony inwestycjom polskich firm w Rosji i na Ukrainie. W pierwszej części panelu zostaną przedstawione inwestycje dwóch czołowych polskich firm obecnych na rynkach wschodnich.

Moderatorem dyskusji będzie Piotr Aleksandrowicz - Redaktor Naczelny BusinessWeek Polska

Dyskusja będzie dotyczyła następujących tematów:

W panelu wezmą udział:

Przerwa na kawę

PANEL DYSKUSYJNY 13:30 - 15:30

Skuteczny marketing na Wschodzie

W panelu wezmą udział:

Bankiet

EXPO-WSCHÓD 2005

Kierując się wnioskami uczestników konferencji EXPO-WSCHÓD 2004, SKN East West Business zdecydowało się podczas trzeciej konferencji EXPO-WSCHÓD 2005 przedstawić metody efektywnego inwestowania polskich przedsiębiorców w Federacji Rosyjskiej oraz zaprezentować firmy, które już odniosły sukces na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zabraknie też praktycznych wskazówek i rad dla biznesmenów, zwłaszcza dzięki warsztatom organizowanym przez firmy konsultingowe działające w środowisku wschodnim. Tematyka warsztatów skupi się wokół kwestii prawnych oraz marketingowych, czyli najbardziej istotnych elementów strategii firm wchodzących i działających na rynkach wschodnich. Czynny udział w konferencji praktyków gospodarczych, przedstawicieli świata biznesu, rządu i administracji rządowej, ambasad, środowiska akademickiego oraz wszystkich innych instytucji zainteresowanych rozwojem kontaktów gospodarczych z partnerami z rynków wschodnich, sprawi, że EXPO-WSCHÓD 2005 będzie okazją do wielostronnego spojrzenia na problemy polsko-wschodniej wymiany handlowej. Oceny ludzi tworzących prawo zostaną skonfrontowane z opiniami przedsiębiorców, którzy w obecnych ramach prawnych muszą funkcjonować; bogata wiedza teoretyczna - z doświadczeniem codziennej praktyki polskich firm od dawna funkcjonujących na Wschodzie. Nie zabraknie też prób znalezienia najlepszych rozwiązań dzięki wszechstronnemu naświetleniu obecnej sytuacji.

Patronat nad konferencją objął Rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Marek Rocki, a także już po raz kolejny Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz warszawskie Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO.

Tegoroczna konferencja EXPO-Wschód 2005 składać się będzie z dwóch bloków tematycznych.

W pierwszej części konferencji - panelu o inwestycjach polskich firm w Rosji i na Ukrainie, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak najlepiej przygotować się do inwestowania na trudnych i wymagających rynkach, jakimi są niewątpliwie rynki rosyjski i ukraiński, a także jak mądrze rozwiązać wszystkie trudności, jakie mogą wystąpić na drodze do sfinalizowania inwestycji. Wypowiedzi uznanych specjalistów zostaną wsparte faktycznymi przykładami z działalności inwestycyjnej dwóch czołowych polskich firm obecnych na rynkach wschodnich.

Dyskusja będzie dotyczyła następujących tematów:

Moderatorem dyskusji, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie pan Piotr Aleksandrowicz, redaktor naczelny BusinessWeek Polska.

Druga część konferencji poświęcona będzie warsztatom dyskusyjnym zorganizowanym przez firmy konsultingowe specjalizujące się w doradztwie inwestycyjnym dla firm pragnących rozpocząć działalność na Wschodzie. Tematyka warsztatów z czynnym udziałem zainteresowanych biznesmenów będzie się koncentrować przede wszystkim wokół dwóch kręgów tematycznych:

I

II

Po tej części konferencji planowany jest lunch, na którym uczestnicy konferencji, zaproszeni goście, a także dziennikarze będą mogli wymienić pierwsze spostrzeżenia i wrażenia oraz nawiązać nowe znajomości.

Na zakończenie konferencji nastąpi ogłoszenie wyników Case Study. Konkurs dla studentów o tematyce rynków wschodnich 9 maja 2005 roku przeprowadzi znana firma konsultingowa. Nagrodzimy najlepsze rozwiązania Case Study.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
EAST WEST BUSINESS
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Studenckie Koło Naukowe East West Business działa przy Katedrze Transportu Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Opiekunem koła jest Pani prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, pracownik Katedry Transportu, Prodziekan Studium Podstawowego, a przewodniczącym Aleksander Dylikowski, student Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie koła to ludzie młodzi, studenci różnych kierunków, przedstawiciele wielu narodowości, których połączyło zainteresowanie biznesem na rynkach wschodnich. Wspólnie poszukują odpowiedzi na pytanie:

Zgłębiając wiedzę o sytuacji ekonomicznej i politycznej w krajach b. ZSRR członkowie koła pragną również dzielić się swoja znajomością tych rynków i doświadczaniem z innymi studentami. Organizują cykliczną międzynarodową konferencję Expo-Wschód. W tym roku konferencja Expo-Wschód 2005 odbędzie się 10 maja 2005 roku.


Studenckie Koło Naukowe East West Business Szkoły Głównej Handlowej

Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Transportu
Al. Niepodległości 164, bud. F, p. 1013
02-554 Warszawa
tel./fax: + 48 (22) 646 61 31
www.ewb.prv.pl

Prezes: Katarzyna Pawłowska
E-mail: kp26878@sgh.waw.pl, tel. (+48) 505 920 303
Wiceprezes: Piotr Pipka
E-mail: pp28857@sgh.waw.pl, tel. (+48) 695 484 256
Public relations:
Iwona Rozbicka
E-mail: ir28911@sgh.waw.pl, tel. (+48) 604 632 459

Historia

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zawsze były bardzo ważnym partnerem handlowym Polski. Do roku 1989 współpraca gospodarcza państw bloku socjalistycznego odbywała się w ramach RWPG, gdzie każde państwo miało ściśle określoną dziedzinę, w której się specjalizowało. Rozpad ZSRR i liberalizacja polskiej wymiany handlowej po roku 1989 sprawiły, że dotychczasowe powiązania gospodarcze nabrały zupełnie innego charakteru.

Zniesienie ograniczeń w eksporcie na początku lat 90. zachęciło polskie przedsiębiorstwa do podjęcia ekspansji na niedostępne do tej pory rynki Europy Zachodniej. Jednocześnie znacznie osłabła współpraca gospodarcza z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Sytuacja zmieniła się dopiero w połowie lat 90., kiedy powróciło zainteresowanie polskich firm działalnością inwestycyjną i handlową na Wschodzie.

Wydarzenia roku 1998 ponownie zdecydowanie ograniczyły polską aktywność gospodarczą na rynkach wschodnich. Obecnie, po drastycznym załamaniu wymiany handlowej w wyniku kryzysu rosyjskiego, wiele przedsiębiorstw zaczyna, wprawdzie powoli i ostrożnie, ale konsekwentnie odbudowywać dawną pozycję rynkową. Część polskich producentów już odzyskała utracone udziały. Jednocześnie pojawiło się wielu nowych wytwórców z Polski, którzy swoją działalność na Wschodzie zainicjowali z powodzeniem dopiero po kryzysie. Silna konkurencja ze strony krajów zachodnich powoduje jednak, że ciężko będzie odzyskać Polsce pozycję lidera w niektórych branżach.

Szansa na przyszłość

Nasycenie rynku krajowego i unijnego, powoduje, że ekspansja na rynki wschodnie jest często dla wielu polskich firm jedyną szansą rozwoju i pełnego wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych. Jednakże niewiele przedsiębiorstw jest tego świadomych, a ci, którzy zdają sobie sprawę z tego faktu, wiedzą, że wykorzystać tę szansę jest bardzo trudno. Dlatego też wiele instytucji rządowych podjęło szereg inicjatyw, mających nakłonić, a także pomóc polskim firmom w aktywniejszej działalności eksportowej na rynki Wschodu.

Także studenci Szkoły Głównej Handlowej zrzeszeni w ramach SKN East West Business, z racji swoich zainteresowań szeroko pojętą tematyką Wschodu, a także mając w świadomości, że już niedługo także będą borykać się z podobnymi problemami, wychodzą na przeciw biznesowi i starając się sprostać rosnącemu zainteresowaniu rynkami wschodnimi, organizują już po raz trzeci w dniu 10 maja 2005 roku konferencję EXPO-Wschód 2005.

EXPO-Wschód 2004

Rok temu, podczas drugiej konferencji EXPO-Wschód 2004, w dniach 10-11 maja 2004 roku w murach Szkoły Głównej Handlowej zebrało się wielu znanych ludzi świata biznesu, przedstawicieli rządu, ambasad i innych instytucji.

W pierwszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. "Sposób na Rosję" z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki i biznesu, m.in. panią Elżbietę Bodio z Departamentu Międzynarodowych Stosunków Dwustronnych MGPiPS, a także reprezentantów takich firm jak: Budimex S.A, Łukoil Polska Sp. z o.o., Maspex Wadowice, HOOP S.A., Atlas i Kamis. Panel dotyczył sposobów wejścia polskich przedsiębiorców na rynek rosyjski i udanej działalności na nim. Poprowadził go pan Piotr Aleksandrowicz, redaktor naczelny BusinessWeek.

W II części konferencji, podczas dyskusji panelowej z udziałem pana Piotra Laskowskiego , dyrektora Salamon Konsulting, pana Ihora Maruszeczko, redaktora naczelnego Serwisu Informacyjnego Ukraina.net.pl, pani Victorii Perebeynos, dyrektor Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pani Anny Skowrońskiej-Łuczyńskiej z WEH Ambasady RP w Kijowie, pana Andrzeja Wolskiego ze Związku Banków Polskich i pana Dmitrija Aleksiejewicza Zawtura, Kierownika Misji Ekonomiczno-Handlowej Ambasady Ukrainy. Uczestnicy konferencji zastanawiali się:

Panel dyskusyjny poprowadziła pani Olga Andrzejewska, redaktor naczelny Boss Gospodarka.

Wreszcie dyskusja w ramach trzeciego panelu dotyczyła technicznych aspektów przepływu towarów przez wewnętrzne granice poszerzonej UE. Wzięli w niej udział: Andrzej Lenkiewicz, Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego Ministerstwa Infrastruktury, a także przedstawiciele Izby Celnej, Izby Skarbowej w Warszawie oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Wszyscy uczestnicy EXPO-WSCHÓD 2004 byli zgodni, że rynki wschodnie stanowią olbrzymią szansę dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy zidentyfikowali jednak wiele barier, które uniemożliwiają im skuteczne konkurowanie. Skarżyli się na niedostępność tanich kredytów, olbrzymie ryzyko, a także nieznajomość zasad funkcjonowania na tych rynkach. Przedstawiciele świata biznesu podkreślali, że potrzebują pomocy rządu, izb gospodarczych, instytucji kredytowych i firm doradczych.



SKN East West Business - SGH

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas