Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Mozambik05-03-04
     Korzystne inwestycje w Mozambiku

Główne granice Mozambiku są z RPA i z krajami należącymi do grupy SACU (Unia Związku Celnego Południowej Afryki), jest instytucją, która działa od czasu APARTHEID mającą na celu ułatwienie prowadzenia handlu miedzy tymi krajami.

Mozambik reformuje swoją gospodarkę, aby mogła konkurować na rynku całkowicie otwartym w obrocie dobór i ludzi, co jest ustalone w SADC, (Southenen African Development Community). To jest zadanie pochlebne, które wymaga od wspólnoty niemałego wysiłku, mając na uwadze implikacje w działaniu firm, które są nowe i nie mają wystarczających środków.

Aby pomóc firmie, rząd Mozambiku musi podejmować inicjatywę bardzo silnej i odważnej promocji, która w wielu przypadkach nie jest łatwa do negocjowania z partnerami międzynarodowymi.

Mozambik przyznaje swoje realia; nie ma dużo złota, diamentów, ani dużych rezerw ropy naftowej do wydobycia, ale dysponuje dobrymi ziemiami i potencjałem ludzkim, który posiada duże możliwości do nauczania i łatwej adaptacji.

Rynek Mozambiku jest relatywnie ograniczony a zwłaszcza, jeśli chodzi o produkty z klasy średniej i wyższej. Z tego względu rząd Mozambiku podjął inicjatywę pomagania inwestorom zagranicznym, którzy chcieliby wejść na rynek krajowy dając im gwarancje warunków preferencyjnych tak, jak np.:

  1. Możliwość sprzedaży produktów mozambickich na rynku Amerykańskim,
  2. Dostęp do rynku europejskiego.

Jeśli chodzi o rynek Amerykański, w roku 2000 została podpisana umowa, AGOA (African Growth And Opportunity Act) między rządem amerykańskim i krajami subsaharyjskimi w tym z Mozambikiem. Powyższa umowa gwarantuje tym krajom sprowadzanie swojego towaru bez ograniczeń celnych, dotyczy to prawie 1800 rodzajów produktów.

Mozambik jest krajem uprzywilejowanym na tym rynku. Inwestor lub przedsiębiorca mozambicki mają pojedyncze szanse do tworzenia bardzo dobrych układów partnerskich. Ponieważ inwestycje pochodzące z tych rynków byłyby punktem połączenia między produkcją a konsumpcją i ograniczyłyby interwencje pośredników.

Jest to dobry moment dla Europy a szczególnie dla Polski, podejmowania natychmiastowych decyzji o inwestowaniu w Mozambiku.

Mozambik może oferować propozycje od dostępu do używania ziemi, do wykorzystania energii elektrycznej na korzystnych warunkach bez ograniczeń. W Mozambiku już jest eksploatowany gaz naturalny, co może być dodatkowym atutem dla inwestorów. Istnieje wystarczająca ilość wody, co nie stwarza żadnego problemu dla tych, którzy chcieliby jej używać. Jeśli chodzi o siłę roboczą, mimo, że poziom nie jest taki wysoki jak np. w UE, ale jest wielu znawców używania nowoczesnej technologii.

Natomiast, jeśli chodzi o prawa inwestycji zagranicznej, posiada ubezpieczenia MIGA. Ubezpiecza inwestorów w przypadku konfliktów (konflikty polityczne i zbrojeniowe), a zwłaszcza konflikty międzynarodowe. Dokument "Trade and Development Act of 2000 "; wśród innych korzyści wyróżnia:

Dysponowany potencjał do eksploatowania w Mozambiku w gałęziach priorytetowych:

Warto przypomnieć, iż kraje Wspólnoty Południowej Afryki SADC, podpisały porozumienie prowadzenia między sobą polityki wolnego handlu na sprzyjających warunkach ułatwień celnych. To oznacza, ze produkt wyprodukowany w Mozambiku może być sprzedawany na dowolnym rynku tej wspólnoty, oprócz tego, że dostęp tych dobór na rynku amerykańskim będzie korzystny przez najbliższe 10 - 15 lat. Widać w tym korzyści dla Polskich inwestorów mających układ partnerski z firmami amerykańskimi, ponieważ mogą bez trudu sprowadzać swój towar na tamten rynek, gdyż nie muszą budować fundamentów od zera (lokalizacja partnera, prowadzenie kontaktów, itp.), bo będą już mieli ze sobą te warunki, gdyż one już istnieją.

Polacy mogą sprowadzać towary z Mozambiku do Polski bez trudu, a także z Polski do Mozambiku. Również produkt mozambicki może trafić na różne rynki europejskie, tam gdzie Polscy inwestorzy będą uważali za stosowne.

Mozambik, także ma podpisane korzystne umowy handlowe na rynek europejski.

Kwestią prawdziwą jest, iż rozwój Mozambiku jest niższy niż krajów rozwiniętych w regionie tak jak RPA, co niektórzy mogą z góry uważać za sytuację niekorzystną, ale rzeczywistość plasuje się odmiennie, co jest atutem, gdyż jeszcze niewiele krajów zwracało uwagę na bogactwa Mozambiku, a jeśli polscy inwestorzy podejmą decyzję i ryzyko inwestowania tu, w najbliższym czasie mogliby być w dobrych warunkach z porównaniu z tymi, którzy dopiero za 5 - 10 lat będą się interesowali Mozambikiem.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest dodatkowym atutem do kierowania produktu sprowadzonego z Mozambiku na dowolny rynek europejski. W tym względzie jest pozytywna sytuacja, bo gdy inwestor podejmie współpracę, korzyści będą dla wszystkich. Jestem przekonana, że polscy inwestorzy w tej sytuacji mogą zyskać.Agnieszka Magaia

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas