Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-02-20
     AUSFTA :: Strefa wolnego handlu pomiędzy Australią a USA

Australia

1 stycznia 2005 r. weszła w życie strefa wolnego handlu pomiędzy Australią a Stanami Zjednoczonymi. Negocjacje w sprawie AUSFTA (Australia-United States Free Trade Agrement) zakończono w lutym 2004 r. po 11 miesiącach trudnych rokowań, tekst końcowy podpisano w maju 2004 r. i następnie Umowa była ratyfikowana przez parlamenty obu krajów.

AUSFTA oceniana jest jako „krok milowy” w stosunkach dwustronnych Australii i USA oraz w liberalizacji handlu wzajemnego. Jak podkreślił minister handlu Australii Mark Vaile „Jest to najważniejsza umowa bilateralna, jaką Australia kiedykolwiek podpisała. Przyniesie ona wymierne korzyści dla wszystkich sektorów gospodarki, we wszystkich stanach i terytoriach”. Zaznaczył, że jest to umowa z „najbardziej dynamiczną gospodarką światową, największym importerem w skali świata, największym konsumentem dóbr i usług oraz największym inwestorem”.

Wejście w życie postanowień porozumienia AUSFTA oznacza prawie całkowite zniesienie taryf celnych na produkty nierolnicze (dotyczy to ponad 97% australijskiego eksportu tych towarów o wartości ok. 6 mld AUD, z wyjątkiem artykułów tekstylnych i odzieży). Od 2015 roku cała wymiana produktów nierolniczych będzie bezcłowa. Zwiększyło to konkurencyjność towarów australijskich w stosunku do dostawców z Kanady, Meksyku i innych krajów korzystających z preferencyjnego dostępu do rynku amerykańskiego. Liberalizacji uległy także regulacje dotyczące usług. W rezultacie Australia uzyskała dostęp do rynku przetargów rządowych USA, którego roczne zamówienia oscylują wokół 200 mld USD. Nastąpiła także eliminacja ceł na 2/3 produktów rolnych, włączając bardzo ważne w australijskim eksporcie mięso jagnięce i baraninę oraz owoce i warzywa, a znoszenie stawek celnych dla kolejnych 9% towarów rolniczych nastąpi w ciągu 4 lat. Umowa zapewnia także prawną protekcję i niedyskryminacyjne traktowanie australijskich usług i inwestycji. Podkreślić należy, że tylko w roku finansowym 2003-04 amerykańskie inwestycje w Australii, przewidując korzyści wynikające z AUSFTA, stanowiły prawie 1/3 (29,8 mld AUD) wszystkich inwestycji w tym kraju (102 mld AUD).

AUSFTA to integracja dwóch gospodarek o wyraźnej asymetrii i zdecydowanej dominacji USA. Gospodarka amerykańska jest ponad 22-krotnie większa niż australijska, z PKB na poziomie prawie 12 000 mld USD, wobec ok. 531 mld USD w Australii i z rynkiem 290 mln konsumentów, wobec 20 mln w Australii. Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem handlowym Australii (prawie 14% obrotów towarowych). Australijski eksport towarów i usług do USA w 2003 r. osiągnął wartość 14,2 mld AUD (wołowina, wino, artykuły telekomunikacyjne i samochody), a import z USA wyniósł 26,7 mld AUD (samoloty i ich części, urządzenia kontrolne i pomiarowe, spalinowe silniki tłokowe, leki i komputery). Stany Zjednoczone są także największym inwestorem w Australii. Natomiast na Australię przypada prawie 1% obrotów handlowych USA ogółem (14. pozycja po stronie amerykańskiego eksportu i 30. - po stronie importu). USA są najważniejszym miejscem przeznaczenia dla australijskiego kapitału i zajmują 10. miejsce wśród głównych inwestorów w tym kraju.

Rząd Australii szacuje, że w ciągu pierwszych 10 lat istnienia AUSFTA spowoduje wzrost gospodarki australijskiej o 6 mld AUD w skali roku (tj. 0,7% PKB) i stworzy ponad 30 tys. nowych miejsc pracy. Likwidacja ceł spowoduje ponadto wzrost australijskiego eksportu towarów w wysokości ponad 3 mld AUD rocznie. Wzrost ten obejmie przede wszystkim eksport wołowiny, produktów mleczarskich, samochodów i ich części. AUSFTA przyniesie więc wymiernie korzystne efekty dla australijskich eksporterów. Na 31 tys. eksporterów australijskich aż 6 tys. jest powiązanych z rynkiem amerykańskim.

Generalnie obie strony upatrują korzyści z funkcjonowania strefy wolnego handlu głównie w rozszerzeniu handlu i zwiększeniu inwestycji. AUSFTA jest także uznawana jako kolejny logiczny krok w kierunku budowania ścisłych ekonomicznych więzi między obu krajami.WEH Sydney

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas