Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Egipt05-02-20
     Polska – Egipt :: Wkraczamy na nową drogę współpracy

Egipt

Rozmowa z MEDHATEM EL KAISSY, prezydentem Egipsko-Polskiego Stowarzyszenia Biznesu

Obroty handlowe między Polską i Egiptem wynoszą ok. 80 mln USD i wykazują tendencję spadkową. Dlaczego tak się dzieje?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tym bardziej, że oba kraje dysponują dużym potencjałem gospodarczym i posiadają ogromne możliwości pogłębienia wzajemnej współpracy. Egipt znajduje się obecnie na etapie intensywnego rozwoju, czego dobitnym wyrazem jest wielkość obrotów handlowych z zagranicą. Wystarczy przypomnieć, że wartość naszego importu wynosi 18 miliardów dolarów, a wartość eksportu 7 miliardów. W związku z tak ekspansywnym rozwojem potrzebujemy nie tylko surowców, lecz również maszyn, urządzeń i nowych technologii. Wydaje nam się, że współczesna Polska może być dobrym partnerem do współpracy. Szczególnie, że w przeszłości utrzymywaliśmy bardzo bliskie kontakty.

W jakim stopniu przetrwały one do dziś?

Stosunki polityczne układają się bardzo dobrze. Bardzo dobrze rozwija się też turystyka. Rocznie przyjeżdża do Egiptu około 160 tysięcy turystów z Polski. Natomiast jeśli chodzi o handel - nie mamy się czym pochwalić. Nie wdając się w szczegółowe analizy takiego stanu rzeczy, jedno zauważyliśmy na pewno: w momencie kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej - całą uwagę skupiła na tym kierunku, co było zrozumiałe, ale co negatywnie wpłynęło na stosunki z innymi partnerami. Dam konkretny przykład. Przedsiębiorstwo PLL LOT utrzymywało kiedyś cztery regularne kursy swych samolotów do Kairu, potem liczbę tę zmniejszono do trzech, aż w końcu zrezygnowano z nich w ogóle, „przenosząc” loty do państw Unii Europejskiej. Wprawdzie są połączenia pośrednie, ale to już nie to. Brak połączeń bezpośrednich utrudnia kontakty biznesowe i współpracę handlową. Podobnych przykładów zerwania więzi jest znacznie więcej, dlatego podejmujemy działania, które powinny zmienić ten stan rzeczy. Chcemy takiej stabilizacji stosunków gospodarczych z Polską, jaką mamy z innymi krajami. Powiem więcej: Egipt gotów jest zaczynać wszystko od początku i przystąpić do budowy silnej bazy dla rozwoju wzajemnej współpracy. Nasi biznesmeni muszą zapoznać się z tym co można kupić i sprzedać w Polsce i odwrotnie - Polska, musi zapoznać się z ofertą egipską. Dlatego wspólnie z KIG szukamy nowych płaszczyzn współpracy. Jako Egipsko-Polskie Stowarzyszenie Biznesmenów przygotowujemy dwie misje gospodarcze do Polski i tyleż podobnych misji polskich oczekujemy w Egipcie. Chciałbym przy tym powiedzieć, że jeśli polski biznesmen znajdzie się w Egipcie może zawsze liczyć na pomoc, zwłaszcza gdy uprzedzi nas o swym przyjeździe. W czym możemy pomóc? Przede wszystkim odbierzemy na lotnisku, zapewnimy transport do miasta, wyszukamy miejsce pobytu i spotkań biznesowych, dobierzemy parterów do współpracy, załatwimy tłumacza polsko-arabskiego itp. Wszystkie te usługi świadczymy bezpłatnie.

To rzadkie dziś zjawisko!

Być może, ale w naszym przypadku jest to normalne. Jesteśmy Stowarzyszeniem Egipsko-Polskim i z tego wynikają pewne obowiązki wobec partnera. Poza tym, nam naprawdę zależy na nawiązaniu bliskiej i szerokiej współpracy z waszym krajem.

W których branżach i w jakich grupach towarowych?

Praktycznie we wszystkich. I w takich tradycyjnych jak: mleko w proszku, węgiel, wyroby hutnicze, jak i w takich, w których odczuwamy szczególnie duże potrzeby, a więc: maszyny, narzędzia, części zamienne, sprzęt zbrojeniowy, telekomunikacyjny i elektroniczny. Myślimy o imporcie zboża, którego brak odczuwamy w naszym kraju. Ze swej strony oferujemy: granit, tekstylia, zwłaszcza wyroby bawełniane oraz surowce do przemysłu petrochemicznego i produkcji mas plastycznych. Poza tym owoce i warzywa - m.in. pomarańcze, zioła lecznicze, truskawki itp. Obok tych tradycyjnych form wymiany towarowej rodzi się zapotrzebowanie na współpracę kooperacyjną. Jest coraz więcej przedsiębiorców chcących podejmować wspólną produkcję (w Polsce lub Egipcie), którą można eksportować na rynki arabskie, np. do Iraku. Po ustabilizowaniu się sytuacji społeczno-politycznej w tym kraju stanie się on wyjątkowo dogodnym obszarem dla takich inicjatyw. Rozmawialiśmy na ten temat podczas niedawnej wizyty przedstawicieli waszego kraju w Egipcie. Podobne perspektywy wspólnego działania istnieją w Sudanie, Libii i innych krajach arabskich. My mamy tańszą silę roboczą i tańszą energię elektryczną - Polska dysponuje nowoczesnymi technologiami, w oparciu o które można rozwijać konkurencyjną gospodarkę.

Czy wstąpienie Polski do UE ułatwiło tę współpracę?

Niewątpliwie tak. Jest ona łatwiejsza, bo obowiązują bardziej przejrzyste reguły gry rynkowej niż to było dotychczas. Podczas mojego krótkiego pobytu miałem możliwość rozmawiać na te tematy nie tylko z przedstawicielami KIG, lecz również z biznesmenami i przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki. Odnoszę wrażenie, że wkraczamy na nową drogę pogłębionej współpracy. Także między naszym Stowarzyszeniem i KIG, tym bardziej że członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia jest zastępca sekretarza generalnego KIG, p. Jerzy Wężyk.

I na koniec prośba o krótką informację na temat Pańskiego Stowarzyszenia i jego działalności?

Egipsko-Polskie Stowarzyszenie Biznesmenów jest organizacją pozarządową i w stu procentach samofinansującą się. Skupia przedstawicieli różnych branż i instytucji, w tym także uniwersytetów, na których prowadzimy szkolenie dla studentów z zakresu promocji handlu. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania misji gospodarczej do Polski i przy tej okazji dużej konferencji prasowej, podczas której chcemy zaprezentować program naszej współpracy. Największym przedsięwzięciem promocyjnym w tym roku będzie Polska Wystawa Narodowa w Egipcie. Spodziewamy się przyjazdu kilkudziesięcioosobowej grupy przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych. Z naszej strony, obok ludzi biznesu zapowiadają udział przedstawiciele władz centralnych i organizacji gospodarczych. Znając doświadczenia KIG w organizacji takich przedsięwzięć, jestem przekonany, że wystawa ta zostanie znakomicie przygotowana i dobrze przysłuży się rozwojowi egipsko-polskich stosunków gospodarczych.Rynki Zagraniczne

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas