Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-02-17
     GSP :: Umowy Unii Europejskiej z krajami rozwijającymi się

Zobacz również
STRATEGIA RP w odniesieniu do krajów rozwijających się


KRAJ TYTUŁ UMOWY ROK I MIEJSCE PODPISANIA
ALGERIA Porozumienie między państwami członkowskimi EWWiS a Algierską Rep. Ludowo-Demoraktyczną. 1976 Algier
ALGERIA Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną. 1978 Bruksela
ALGERIA Układ Euro-Śródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Ludowo-Demokratyczną Republiką Algerii 2002 Walencja
AMERYKA ŁACIŃSKAI AZJA Pomoc finansowa i techniczna oraz współpraca gospodarcza z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej i Azji (rozporządzenie Rady (EWG). 1992 Bruksela
ARGENTYNA Umowa Ramowa o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy EWG i Republiką Argentyny. 1990 Luksemburg
BANGLADESZ Umowa w sprawie współpracy handlowej pomiędzy EWG a Ludową Republiką Bangladeszu. 1976 Bruksela
BRAZYLIA Ramowa Umowa współpracy między EWG i Federacyjną Republiką Brazylii 1995 Bruksela
CHILE Ramowa Umowa w sprawie współpracy mająca na celu ustanowienie politycznego i gospodarczego Stowarzyszenia między UE i jej Partnerami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony. 1996 Luksemburg
CHILE Ramowa Umowa o Współpracy prowadząca w konsekwencji do utworzenia politycznego i gospodarczego stowarzyszenia miedzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile. 1996 Florencja
CHILE Umowa ustanawiająca Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile. 2002 Bruksela
CHINY Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi. 1999 Bruksela
CHINY Układ o transporcie morskim z ChRL 2002 Bruksela
EGIPT Porozumienie między WE a Arabską Rep. Egiptu w/s handlu wyrobami przemysłowymi. 1998 Bruksela
EGIPT Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Arabską Republiką Egiptu. 1978 Bruksela
EGIPT Układ Euro-Śródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu 2001 Luksemburg
INDIE Porozumienie o współpracy pomiędzy UE a Rep. Indii w dziedzinie partnerstwa i rozwoju. 1993 Bruksela
INDIE Porozumienie pomiędzy WE a Rep. Indii o dostępie do rynku produktów tekstylnych. 1996 Bruksela
IZRAEL Porozumienie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Państwem Izrael. 1975 Bruksela
IZRAEL Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a państwem Izrael. 1995 Bruksela
JEMEN Umowa o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą oraz Arabską Republiką Jemenu. 1995 Bruksela
JEMEN Umowa o współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Jemenu. 1997 Bruksela
JORDANIA Układ Euro-Śródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Haszemickim Królestwem Jordanii. 1997 Bruksela
KAMBODŻA Porozumienie o współpracy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Kambodży. 1997 Luksemburg
KOSTYRYKA, SALWADOR, GWATEMALA, HONDURAS, NIKARAGUA, PANAMA Ramowe Porozumienie o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, Panamy. 1999 Luksemburg
Kraje AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU Umowa o Partnerstwie między krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, podpisana w Cotonou 2000 Cotonou
LAOS Umowa o współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. 1997 Bruksela
LIBAN Umowa współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Rep. Libańską 1977 Bruksela
LIBAN Umowa pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali a Republiką Libańską. 1977 Bruksela
LIBAN Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Libanu 2002 Luksemburg
MAROKO Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka 1978 Bruksela Rabat
MAROKO Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, .a Królestwem Maroka. 1996 Bruksela
MEKSYK Porozumienie Ramowe o Współpracy pomiędzy EWG a Stanami Zjednoczonymi Meksyku. 1991 Luksemburg
MEKSYK Umowa Tymczasowa w sprawie handlu i kwestii handlowych między UE a Stanami Zjednoczonymi Meksyku. 1997 Bruksela
MEKSYK Umowa o partnerstwie gospodarczym, politycznej koordynacji i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjedn. Meksyku. 1997 Bruksela
MERCOSOUR Międzyregionalna Umowa Ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Wspólnym Rynkiem Południa i jego Państwami - Stronami. 1995 Madryt
MERCOSOUR Międzyregionalna Ramowa Umowa o Współpracy i jej Państwami Członkowskimi a Wspólnym Rynkiem Południa i jego Państwami Członkowskimi. 1995 Madryt
MONGOLIA Porozumienie o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Mongolią. 1993 Bruksela
PAKISTAN Porozumienie pomiędzy WE a Pakistanem o dostępie do rynku produktów tekstylnych. 1996 Bruksela
PALESTYNA Europejski i Śródziemnomorski Układ o Stowarzyszeniu n/t handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny. 1997 Bruksela
PARAGWAJ Ramowa Umowa współpracy między EWG i Republiką Paragwaju 1999 Bruksela
RADA GOSPODARCZA JEDNOŚCI ARABSKIEJ Umowa o współpracy między Radą Gospodarczą Jedności Arabskiej i Wspólnotami Europejskimi. 1982 Bruksela
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Umowa o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Południowej Afryki. 1999 Pretoria
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Układ w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Płd. Afryki. 1999 Pretoria
SRI LANKA Porozumienie o współpracy pomiędzy UE a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki w dziedzinie partnerstwa i rozwoju. 1995 Bruksela
SYRIA Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Syrii. 1978 Bruksela
SYRIA Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Arabską Republiką Syrii. 1977 Bruksela
TUNEZJA Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony. 1995 Bruksela
TURCJA Układ ustanawiający Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją. 1963 Ankara
TURCJA Umowa ustanawiająca Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Turcją. 1963 Ankara
URUGWAJ Ramowa Umowa o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Wschodnią Republiką Urugwaju. 1991 Bruksela
WIETNAM Umowa między WE a Wietnamem dotycząca handlu wyrobami tekstylnymi i odzieżowymi. 1997 Bruksela
WIETNAM Protokół o rozszerzeniu Porozumienia WE - ASEAN na Wietnam  Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas