Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-02-17
     GSP :: Priorytetowi i ważni partnerzy Polski

Zobacz również
STRATEGIA RP w odniesieniu do krajów rozwijających się

W "STRATEGII RP w odniesieniu do krajów rozwijających się" przyjęto podział na państwa priorytetowe i państwa ważne, który umożliwia wyselekcjonowanie najważniejszych dla Polski partnerów współpracy. Wprowadzona klasyfikacja ułatwi jednocześnie identyfikację polskich interesów i umożliwi realny wpływ - w sojuszach z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej o podobnych interesach i priorytetach geograficznych - na rozwój mechanizmów wspólnej unijnej polityki zewnętrznej wobec krajów rozwijających się. Będzie ona stanowić jednocześnie podstawę dla koncentracji działalności promocyjnej na rynkach tych regionów, szczególnie w zakresie instrumentów promocji gospodarczej oraz instrumentów finansowego wsparcia eksportu.

Systematyzacja głównych partnerów współpracy umożliwi ponadto zidentyfikowanie działań w stosunku do poszczególnych kategorii, zapewniając im tym samym możliwie największą ich efektywność. I tak w stosunku do krajów priorytetowych aktywność Polski powinna skupiać się m.in. na intensywnym wzmacnianiu więzi politycznych i gospodarczych, działaniach promocyjnych i informacyjnych, kształtowaniu współpracy na zasadzie stosunków partnerskich, wykorzystaniu licznych mechanizmów wielostronnych, wzmożonej aktywności na rzecz eksportu polskich inwestycji. Współpraca z krajami ważnymi koncentrować się powinna na kształtowaniu więzi politycznych i gospodarczych oraz wykorzystywaniu takich mechanizmów współpracy, jak szkolenia, działalność informacyjno-promocyjna i edukacyjna, współpraca izb handlowych i wymian misji gospodarczych. W obu kategoriach istotne znaczenie ma wykorzystanie placówek zagranicznych (Ambasady, WEH, Konsulaty, Instytuty Kultury itd.).

Zestawienie państw priorytetowych i ważnych we współpracy Polski z pozaeuropejskimi krajami rozwijającymi się.
Region Państwo priorytetowe Państwo ważne
Azja Północno - Wschodnia Chińska Republika Ludowa Mongolia
     
Azja Południowa Republika Indii Islamska Republika Pakistanu
     
Azja Południowo - Wschodnia Republika Indonezji Socjalistyczna Republika Wietnamu
  Malezja Republika Filipin
  Królestwo Tajlandii  
     
Bliski i Środkowy Wschód Islamska Republika Iranu Republika Iraku
  Królestwo Arabii Saudyjskiej  
  Zjednoczone Emiraty Arabskie  
  Państwo Kuwejt  
     
Afryka Arabska Republika Egiptu Wielka Libijska Arabska Dżamahirija
  Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna Federalna Republika Nigerii
  Królestwo Maroka Republika Kenii
  Republika Tunezji Republika Angoli
  Republika Południowej Afryki Demokratyczna Republika Konga
    Republika Ghany
     
Ameryka Łacińska i Karaiby Federacyjna Republika Brazylii Boliwariańska Republika Wenezueli
  Republika Argentyńska Republika Kolumbii
  Meksykańskie Stany Zjednoczone  
  Republika Chile  Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas