Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Singapur05-01-19
     2005 :: Wizyta premiera RP w Singapurze

Singapur

15.01.2005

Premier RP Marek Belka złożył dziś kilkugodzinną wizytę w jednym ze światowych centrów usług finansowych i handlowych - w Republice Singapuru. Szef polskiego rządu spotkał się z premierem tego kraju - Lee Hsien Longiem, a także uczestniczył w ceremonii podpisania Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Nauki i Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej a Agencją do spraw Nauki, Technologii i Badań Republiki Singapuru - umowy o współpracy naukowo-badawczej. Polski premier wraz z Małżonką złożyli także kwiaty pod tablicą upamiętniającą Josepha Conrada Korzeniowskiego, gdzie spotkali się z przedstawicielami miejscowej Polonii.

W trakcie rozmowy szefowie rządów dokonali krótkiego przeglądu stosunków polsko - singapurskich. Konkretny dialog między obu krajami podjęty został w czasie spotkania premierów na V Szczycie ASEM w Hanoi w październiku ubiegłego roku. Szef rządu RP ponowił dziś zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce premiera Lee Hsien Longa. Wyrazem zdynamizowania i zacieśnienia współpracy stało się w ostatnim czasie podniesienie rangi kierownika polskiej placówki do szczebla ambasadora rezydującego w Singapurze.

Premierzy - Polski i Singapuru podkreślali rolę, jaką te kraje odgrywają w swoich regionach. Dzięki dobrym kontaktom z Singapurem Polska może dotrzeć do rynków Azji, natomiast Polska może stać się pomostem między Singapurem a Unią Europejską oraz Europą Wschodnią. W tym kontekście rozmawiano o możliwościach zwiększenia obrotów handlowych między obu krajami m.in. poprzez reeksport naszych towarów na rynki innych krajów regionu. Obecnie saldo obrotów handlowych między Polską a Singapurem jest ujemne i wynosi 232,8 mln USD. Premier M. Belka przekonywał szefa rządu Republiki Singapuru do zachęcania firm singapurskich do wykorzystania możliwości inwestowania w Polsce i zaproponował, by grupa inwestorów singapurskich w tym celu odwiedziła nasz kraj. Polscy eksperci prowadzą już odpowiednie rozmowy w Singapurze.

Singapur od lat znajduje się w czołówce państw inwestujących w nowoczesne technologie i rozwój naukowo-badawczy. Obaj premierzy - w obecności których podpisane zostało Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Nauki i Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej a Agencją do spraw Nauki, Technologii i Badań Republiki Singapuru - podkreślali znaczenie współpracy w tych dziedzinach. Zgodnie z jego zapisami, zespoły badawcze z obu krajów będą wspólnie angażować się w zaawansowane projekty badawcze. Ich finansowanie i dobór tematyczny odbywać się będą na zasadach konkursów. Współpraca umożliwi wzajemny transfer osiągnięć naukowych, szczególnie w obszarach nowoczesnych technologii. Pozwoli również na korzystanie ze wspólnej infrastruktury badawczej.

Jednym z tematów spotkania była także sytuacja w krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, dotkniętych trzęsieniem ziemi i tsunami. Polski premier wyraził uznanie dla Singapuru za pomoc, jakiej udziela tym krajom.KPRM

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas