Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Japonia05-01-18
     2005 :: Wizyta premiera RP w Japonii

Japonia

13.01.2005

Audiencja u Następcy Tronu Cesarza Japonii Księcia Naruhito, spotkanie z przewodniczącym Federacji Organizacji Gospodarczych Keidanren - jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej Toyoty Hiroszimą Okudą oraz wizyta w fabryce Toyoty - to główne punkty dzisiejszego programu wizyty prezesa Rady Ministrów RP Marka Belki w Kraju Kwitnącej Wiśni.

W Nagoi, w fabryce Toyoty szef rządu RP zwiedził linię montażową, rozmawiał z pracownikami Toyota Motor Manufacturing Poland z Wałbrzycha i spotkał się z Honorowym Prezesem Toyoty Shoichiro Toyodą, z którym rozmawiał przede wszystkim o polsko-japońskich kontaktach gospodarczych. W Polsce podjęte zostały intensywne działania na rzecz ułatwienia działalności japońskich biznesmenów, co podkreślał premier Belka. Z kolei w Japonii pierwszym punktem kontaktowym dla potencjalnych inwestorów z tego kraju, zainteresowanych podjęciem działalności w Polsce, ma być tworzone przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) biuro promocji inwestycji.

W trakcie audiencji u Księcia Naruhito premier Belka zaprosił Jego Książęcą Wysokość do złożenia wizyty w polskim pawilonie na terenie EXPO Aichi 2005. Książę jest Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego tej wystawy. Szef polskiego rządu ponowił także zaproszenie dla jego Książęcej Wysokości Następcy Tronu do złożenia wizyty w Polsce podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się na przełomie września i października tego roku.

Z przewodniczącym rady nadzorczej Toyoty Hiroszimą Okudą premier Belka rozmawiał przede wszystkim o dotychczasowych inwestycjach koncernu w Polsce oraz o jego dalszych planach. H. Okuda podkreślił, że dotychczasowe doświadczenia Toyoty w Polsce potwierdzają, że Polska to kraj w pełni przygotowany do inwestycji.

Szef rządu RP udzielił także wywiadu telewizji publicznej NHK, w którym przybliżył odbiorcy japońskiemu priorytety polskiej polityki zagranicznej i perspektywy współpracy z Polską jako nowym członkiem Uni Europejskiej.

Polskiemu premierowi w trakcie wizyty w Azji towarzyszą przedstawiciele Rządu RP, m.in.: minister finansów Mirosław Gronicki, minister skarbu państwa Jacek Socha, minister, członek Rady Ministrów, Szef KPRM Sławomir Cytrycki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Janusz Zemke oraz podsekretarze stanu: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Bogusław Zaleski, w Ministerstwie Gospodarki i Pracy - Mirosław Zieliński, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu - Dariusz Jadowski. W składzie delegacji znajdują się także przedstawiciele m.in.: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, Krajowej Izby Gospodarczej.

Jutro, drugiego dnia wizyty premier RP z Małżonką zostaną przyjęci przez Parę Cesarską na audiencji, prezes Rady Ministrów spotka się także z premierem Japonii Junichiro Koizumim, weźmie udział w seminarium gospodarczym oraz w spotkaniu z Międzyparlamentarną Grupą Japońsko-Polską. Szef rządu RP rozmawiać będzie także z prezesem Bridgestone Shigeo Watanabem oraz prezesem Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego Tetsuo Sekiyą.

14.01.2005

W drugim dniu wizyty w Japonii prezes Rady Ministrów RP Marek Belka wraz z Małżonką przyjęci zostali na audiencji u Pary Cesarkiej. Szef polskiego rządu wraz z premierem Japonii Junichiro Koizumim przewodniczył rozmowom delegacji obu krajów, a także wziął udział w seminarium gospodarczym w siedzibie Federacji Organizacji Gospodarczych Keidanrenu. Polski premier spotkał się także z prezesem Bridgestone Corporation Shigeo Watanabe i Międzyparlamentarną Grupą Japońsko-Polską.

Podczas audiencji u Cesarza Akihito i Cesarzowej Michiko wspominano wizytę Pary Cesarskiej w Polsce w 2002 roku. Szef polskiego rządu podziękował za dowód uznania dla twórczości polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego w postaci przyznania mu nagrody Praemium Imperiale w 2004 roku. Premier RP zaprosił ich Cesarskie Mości do złożenia wizyty w polskim pawilonie światowej wystawy EXPO Aichi 2005.

Po południu odbyły się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem szefów rządów Polski i Japonii. W trakcie spotkania z japońskim premierem dokonano przeglądu stosunków dwustronnych, a także polityki międzynarodowej. - Polska jest zainteresowana aktywnym udziałem we współpracy Unii Europejskiej z krajami Azji Wschodniej - powiedział premier M. Belka, dodając - jesteśmy zainteresowani, aby wnieść istotny wkład w zacieśnienie stosunków między naszymi kontynentami.

Nawiązując do kwestii dotyczących sytuacji w Iraku, szef polskiego rządu podkreślił, że wspólne wysiłki Polski i Japonii dla stabilizacji i odbudowy Iraku, to właściwie przykład współdziałania Polski i Japonii dla dobra innych krajów. Premier powiedział także, iż z satysfakcją odnotowaliśmy zainteresowanie Japonii wspólnymi projektami, inicjatywami gospodarczymi, ale także edukacyjnymi, kulturalnymi, naukowo-badawczymi na Ukrainie.

Rozmawiano również o szansach wymiany handlowej i zwiększenia polskiego eksportu do Japonii, a tym samym zmniejszenia ujemnego salda tej wymiany, w której na 1.362,2 mln USD nasz eksport wyniósł 93,5 mln USD. W rozmowach wiele uwagi poświęcono kwestii zwiększenia japońskich inwestycji w Polsce, które obecnie szacowane są na 600 mln USD, co daje firmom japońskim dopiero 18 miejsce na liście największych inwestorów w Polsce. Szef rządu RP zwrócił się do premiera Koizumiego o zachęcanie japońskich firm do Inwestowania. Podkreślił jednocześnie bardzo dobrą współpracę między PAIiIZ-em - Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i JICA - Japan International Cooperation Agency.

Wśród najbardziej aktualnych spraw rozmawiano, także o konsekwencjach katastrofy wywołanej trzęsieniem ziemi i tsunami oraz o pomocy krajom dotkniętym kataklizmem. Szef polskiego rządu wyraził uznanie dla Japonii za jej wielkie wysiłki w udzielaniu tej pomocy. Podczas podróży powrotnej z Azji polska delegacja złoży krótką wizytę na Sri Lance, podczas której rozmawiać będzie o najlepszych możliwych sposobach pomocy, jakie Polska może udzielać temu krajowi.

Gospodarka polska oraz inwestycje firm zagranicznych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, to temat wykładu wygłoszonego przez polskiego premiera podczas seminarium gospodarczego, które zgromadziło bardzo szeroką i reprezentatywną grupę przedstawicieli japońskiego biznesu. Szef rządu RP przedstawił obecną sytuację ekonomiczną, konsekwencje członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, a także korzystne warunki, jakie inwestorom zagranicznym proponuje Polska, m.in.: rozwijającą się gospodarkę, jasne plany dalszego rozwoju, wykwalifikowaną kadrę. - Cały czas uczymy się, jak odpowiednio zachęcać do inwestycji w naszym kraju, rezultaty tej nauki widzimy na przykładzie współpracy z Japonią - zaznaczył szef rządu RP.

Rano, premier M. Belka spotkał się z prezesem Bridgestone Corporation. Podsumowując to spotkanie, jak i rozmowy z przedstawicielami koncernu Toyoty z dnia poprzedniego, szef rządu RP ocenił, że ze strony firm japońskich znacząco zwiększyło się zainteresowanie Polską. To się wiąże zarówno z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, jak i z dobrą sytuacją gospodarczą. Poinformował, m.in. że Bridgestone ogłosił, iż przystępuje do budowy nowej fabryki opon w rejonie Wałbrzycha.

Na spotkaniu z Międzyparlamentarną Grupą Japońsko-Polską rozmawiano przede wszystkim o czynnikach, które służą zacieśnianiu kontaktów między krajami. Grupa japońskich parlamentarzystów wkrótce złoży wizytę w Polsce.

Polski premier wziął również udział w konferencji prasowej w Japan National Press Club, podczas której odpowiadał na pytania dziennikarzy japońskich dotyczące współpracy polsko-japońskiej i stanowiska Polski w odniesieniu do głównych zagadnień międzynarodowych.

Szef rządu RP złożył również kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych pracowników MSZ Japonii, zwiedził świątynię Meiji oraz Instytut Shiseikan.KPRM

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas