Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Świat05-01-17
     AIESEC :: European Crossroads

AIESEC Możliwość uzyskania funduszy europejskich, wejścia na nowe rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, szansa na promocję i rozwój firmy oraz zyskanie przez nią wizerunku firmy międzynarodowej i miana organizacji odpowiedzialnej społecznie, jak również okazja do wzięcia udziału w Międzynarodowym Seminarium. Czyż nie brzmi to zachęcająco?

To zaledwie niektóre z korzyści płynących z międzynarodowego projektu "European Crossroads" oferującego firmom bogatych w wiedzę, chętnych do podejmowania nowych wyzwań, otwartych i ambitnych studentów z zagranicy w charakterze praktykantów. "European Crossroads" jest oparty o Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk realizowany już od ponad 50 lat. Projekt, dzięki swej elastyczności, może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, dostarczając mu możliwość nawiązania kontaktów z nowymi zagranicznymi partnerami i przygotowania zatrudnionych studentów do dalszej współpracy z firmą, po powrocie do ich rodzimych krajów.

"European Crossroads" organizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie zarządzane przez studentów AIESEC. Poprzez swą pracę w AIESECu ponad 18.000 młodych ludzi z przeszło 800 ośrodków akademickich w 89 krajach świata chce odkrywać i rozwijać swój potencjał, wpływając przy tym pozytywnie na społeczeństwo. Dlatego też AIESEC podejmując się realizacji prezentowanego projektu dostarcza również studentom szansę na praktyczną naukę, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, od których zależy przyszłość Europy i całego świata.

Więcej informacji na temat projektu "European Crossroads" można znaleźć na stronie internetowej AIESEC Uniwersytet Warszawski www.aiesecuw.pl.

Opis projektu

European Crossroads jest nowym projektem wymianowym, realizowanym w krajach Europy Wschodniej i Środkowej przez międzynarodową studencką organizację AIESEC.

Aby właściwie zrozumieć jego ideę, należy najpierw zapoznać się z prowadzącą go organizacją. AIESEC jest organizacją apolityczną i niezależną, założoną i prowadzoną przez młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać i pozytywnie wpływać na otaczający ich świat. Współpracuje z ponad 11,000 różnego rodzaju organizacji na całym świecie, a w Polsce z prawie 190 jednostkami samorządowymi i rządowymi, a także międzynarodowymi koncernami, oraz ponad 1300 małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Projekt European Crossroads skierowany jest do 150 firm Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, gdzie ma na celu dotarcie do przedsiębiorstw chcących wykorzystać szansę, jaką jest wejście Polski do Unii Europejskiej. Przedsiębiorstw otwartych na nowe możliwości, jakie stwarza rynek państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Projekt opiera się na wymianie europejskich studentów i absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu funduszy europejskich i doświadczenie w dziedzinie marketingu, którzy będą pracować w danych przedsiębiorstwach przez okres od dwóch do trzech miesięcy. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej selekcji zatrudnieni praktykanci będą odpowiadać wymogom i potrzebom danej firmy, z której specyfiką organizacji pracy zostaną zaznajomieni. Umiejętnie wykorzystany praktykant AIESEC może wspomóc starania o fundusze z Unii Europejskiej, bądź też znacznie ułatwić wejście na wspomniane nowe rynki Europy. Wzmocni lub pozwoli uzyskać wizerunek firmy międzynarodowej, a także organizacji odpowiedzialnej społecznie. Po zakończeniu praktyk studenci mogą rozpocząć pracę dla danej firmy w kraju swego pochodzenia co znacznie ułatwi ekspansje na nowy rynek.

European Crossroads przewiduje załatwienie wszelkich kwestii formalno-prawnych przez AIESEC. Organizacja zapewnia pełne wsparcie logistyczne, oraz współpracę lokalnego koordynatora działań związanych z uczestnictwem zakładów pracy w projekcie.

W ramach projektu European Crossroads w dniach 5-8 maja 2005 roku odbędzie się seminarium zorganizowane w jednym z krajów członkowskich AIESEC w Europie Środkowej. Umożliwi to firmom zaangażowanym w projekt nawiązanie bezpośredniej współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Sesje Międzynarodowego Seminarium AIESEC będą przeprowadzone przez profesjonalne europejskie organizacje takie jak European Baha'i Business Forum, a także przez certyfikowanych trenerów kulturowych.

Podsumowując, międzynarodowy projekt organizacji AIESEC - European Crossroads, dostarcza małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość rozwoju, rozszerzenia działalności. Pozwala na pozyskanie wartościowych pracowników rzetelnie wykonujących swą pracę i nawiązanie współpracy z europejskimi firmami.Kontakt

Hanna Żywiołowska
PR Coordinator
European Crossroads
Mobile: (+48) 604 783 782
Email: hanna.zywiolowska@aiesec.net

Igor Lenart
Organising Committee President
European Crossroads
Mobile: (+48) 502 319 423
Email: igor.lenart@aiesec.net

Gdyby zainteresowała Państwa działalność AIESEC w innych obszarach prosimy o kontakt:

Paweł Szczęsny
Marketing & Public Relations
Local Commttee Vice President
Mobile: (+48) 501 023 761

AIESEC Uniwersytet Warszawski

AIESEC Uniwersytet Warszawski jest jednym z najstarszych i największych komitetów lokalnych w Polsce, wielokrotnie nagradzanym za osiągnięcia i sukcesy. W 2004 roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Swoją działalnością obejmujemy największy uniwersytet w Polsce, a także niektóre warszawskie uczelnie prywatne. AIESEC UW zrzesza około 70 aktywnie działających studentów, z czego blisko 30 na pełnych prawach członkowskich. Nasi członkowie to studenci, którzy chcą robić coś wartościowego poza studiami, rozwijać się, poznawać inne kultury, angażować się w swoją pracę z pasją. To grupa ludzi działających wedle maksymy "Myśl globalnie, działaj lokalnie".

W kadencji 2004/05 realizowane są następujące projekty:

Praktyki ITEP

Dwa razy do roku przeprowadzamy rekrutację na zagraniczne praktyki ITEP (International Traineeship Exchange Program) wśród studentów, którzy ukończyli 3 rok studiów.W kadencji 2004/05 pierwsza rekrutacja odbyła się w październiku (równolegle z rekrutacją roczników 1-3 na członków).Druga rekrutacja jest planowana na przełom marca i kwietnia 2005. Aktualne informacje będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Bridge 4

W ramach działalności AIESECu dwa komitety lokalne: Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Mannheim, nawiązały współpracę. W jej wyniku zrealizowane zostały już cztery edycje projektu o nazwie "BRIDGE". Dzięki tym tygodniowym konferencjom, które odbywają się na zmianę w Mannheim oraz w Warszawie, studenci z Polski mają możliwość poznania kultury i obyczajów panujących zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwach działających w Niemczech, a studenci z Niemiec - poznania polskich realiów.Ostatnia edycja konferencji "BRIDGE" odbyła się w dniach 23-29 października 2004. Partonat nad naszym projektem objęła Fundacja im. R. Schumana. Zorganizowaliśmy także otwarty dla studentów panel dyskusyjny na temat "Stosunki polsko - niemieckie i ich wpływ na kształt Unii Europejskiej", gdzie prelegentami byli Pani Róża Thun - Prezes Fundacji, Pan Jarosław Giziński - szef działu zagranicznego Newsweek Polska oraz prof. dr hab. Klaus Ziemer - dyr Niemieckiego Instytutu Historycznego i profesor politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Synergy Project

Dwa główne cele Synergy Project to edukowanie młodych i przedsiębiorczych studentów z ponad 30 krajów świata w zakresie reintegracji społecznej oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego gotowego do podejmowania pracy w sektorze wolontariatu.Jego pierwszy cel zrealizowany zostanie przez wymianę studentów w ramach praktyk rozwojowych, które odbędą oni w polskich organizacjach pozarządowych zajmujących się walką z uzależnieniami, pomocą osobom zarażonym wirusem HIV oraz szeroko pojętą reintegracją społeczną. Praktykanci będą pochodzić przede wszystkim z krajów Europy Wschodniej, Azji i Afryki. Organizacje, które w 2005 roku wezmą udział w tym przedsięwzięciu to m.in. stowarzyszenie "MONAR" oraz stowarzyszenie rozwijania aktywności dzieci "Szansa". W ramach praktyk, studenci zostaną przygotowani do rozpoczynania inicjatyw społecznych w swoich krajach. Drugi cel Synergy Project realizowany jest poprzez wydarzenie pod nazwą "Warszawskich Dni Organizacji Pozarządowych". Poprzez cykl wykładów i prezentacji prowadzonych w ramach WDOP pragniemy przyczynić się do propagowania idei pracy ochotniczej wśród warszawskich studentów i licealistów. Dążymy do podnoszenia świadomości na temat działalności sektora pozarządowego w Polsce i na świecie. Jednocześnie chcemy dać możliwość wypromowania swojej działalności organizacjom pozarządowym zajmującym się pomocą humanitarną, upowszechniającym tradycję, kulturę oraz wzorce etycznego postępowania.Pragniemy, aby nasza inicjatywa została objęta patronatem United Nations Development Programme. Obie części Synergy Project realizują bowiem wszystkie spośród ośmiu Celów Milenijnych UNDP: redukcję ubóstwa i głodu, zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawę stanu zdrowia,

European Crossroads

European Crossroads polega na dotarciu do polskich firm, które chcąc pozyskać fundusze z Unii Europejskiej są gotowe zatrudnić praktykantów posiadających odpowiednią wiedzę i pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.Poprzez projekt chcemy rozwijać przedsiębiorczość, ułatwiając firmom pozyskiwanie funduszy unijnych, jak również wspierające je w nawiązywaniu współpracy z firmami z nowych krajów członkowskich UE. Dzięki formule i skali projektu, firmy przyjmując praktykanta uzyskają dostęp do całej sieci przedsiębiorczych studentów, odbywających praktyki w różnych krajach naszego regionu, a w konsekwencji - łatwiejszą możliwość pozyskania partnerów biznesowych.

Enter China

Projekt skierowany jest do firm zainteresowanych inwestycjami w Chinach. Jest to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się rynków świata, chcemy więc pomóc polskim przedsiebiorcom wykorzystać szansę jaką on stwarza.Firmy biorące udział w projekcie będą miały możliwość zatrudnienia studentów i absolwentów najlepszych chińskich uczelni, którzy doskonale znają potrzeby własnego rynku, kulturę i zwyczaje, a także język. Zadaniem praktykantów będzie przede wszystkim pomoc w znalezieniu partnerów handlowych, w przygotowaniu ofert, etc. Chcemy także poznać kulturę Chin, poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z udziałem naszych praktykantów.

Dni Kariery 2005

Dni Kariery to ogólnopolski projekt organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC. Jego celem jest budowanie pomostu łączącego środowisko akademickie ze światem biznesu. W tym roku odbędzie się sześć edycji lokalnych. Największa z nich, w Warszawie organizowana wspolnie przez dwa komitety lokalne AIESEC: SGH i Uniwersytet Warszawski , odwiedzana jest przez ponad 10 tysięcy studentów. Tegoroczna edycja odbędzie się 5 i 6 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.Dzięki Dniom Kariery możliwy jest bezpośredni kontakt między pracodawcą a studentem. Młodzi ludzie mają szansę na weryfikację swoich możliwości w obliczu wymagań renomowanych firm. Pracodawcy zaś mogą zaistnieć wśród otwartych na zdobywanie nowych doświadczeń studentów.Integralną częścią projektu jest Akademia Umiejętności - cykl bezpłatnych wykładów, szkoleń i case studies. Dzięki nim młodzi ludzie uczą się jak funkcjonować na coraz bardziej wymagającym dziś rynku pracy. Tematy wykładów dobierane są odpowiednio do potrzeb studentów. Oprócz praktycznych porad: jak unikać pułapek rekrutacji i w jaki sposób pisać list motywacyjny, studenci mogą dowiedzieć się na czym polega program Pierwsza Praca, jak i gdzie doskonalić swoje umiejętności, założyć własną firmę a nawet jak radzić sobie ze stresem

Zainwestuj 1 procent w rozwój młodych liderów.

AIESEC oferuje młodym ludziom możliwość zostania liderem, zdobycia międzynarodowego doświadczenia, zyskania grona przyjaciół na całym świecie i przekonania się co chcą robić w przyszłości. Z praktyk zagranicznych, konferencji i projektów AIESEC każdego roku korzysta 18.000 członków z 800 uczelni w 89 krajach na całym świecie. AIESEC okazał się doskonałym miejscem do nauki przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Wielu naszych członków założyło bowiem własne firmy, dając pracę i wspomagając rozwój lokalnych społeczności. Jeżeli znasz więc osobę, która jest aktywnym członkiem AIESEC, możesz dać jej szansę na taki właśnie rozwój. Dzięki środkom przekazanym dla AIESEC młodzi ludzie:

AIESEC jest międzynarodową platformą dla młodych ludzi, którzy chcą odkrywać i rozwijać swój potencjał, wpływając przy tym pozytywnie na społeczeństwo. W przypadku pytań, sugestii, prosimy o kontakt z Agnieszką Woźniakowską, Dyrektor Finansowy AIESEC Polska, pod numerem telefonu: (22) 771 49 15 wew. 25, e-mail: agnieszkaw@pl.aiesec.org Zapraszamy także na www.aiesec.pl/1procent/

W jaki sposób przekazać 1 procent?

Aby przekazać 1 procent na AIESEC należy w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonać wpłaty na rachunek bankowy AIESEC: Citibank Handlowy w Warszawie Nr konta: 39 1030 1654 0000 0000 3500 4017 Przelew – dokument wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko, adres wpłacającego oraz kwotę wpłaty. Tytuł wpłaty powinien brzmieć: „1 procent podatku dla AIESEC zgodnie z art..27d UPDF”. Za uzyskane wsparcie serdecznie dziękujemy.

Kontakt

AIESECAIESEC Uniwersytet Warszawski

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas