Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Mozambik05-01-10
     2004 :: Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza

Afryka

W Mozambiku sytuacja jest ugruntowana przez stabilność polityczną i pokój panujący od 1992 roku, po podpisaniu porozumienia we Włoszech, przez walczące niegdyś ze sobą ugrupowania. Porozumienie Generalne Pokoju (AGP) jednakowoż obliguje w swoich protokołach ustanawianie i wykonywanie środków wzmacniających podtrzymanie sojuszu, który pragnie pogłębiać i zacieśniać: dobro jednostki społecznej, współpraca na rzecz odnowy kraju i utrzymanie pokoju, zawieszenie broni, demokrację i wolność fundamentalną dla obywateli. Te spuścizny były podejmowane jako wiodące, które ukazały światło prawdy spokoju w Mozambiku. Mozambik pozostaje jedynym krajem Afryki, w którym podpisane porozumienie pokojowe jest przestrzegane.

Promowanie kultury pokoju jest dobrym znakiem, wyrazem determinacji narodu mozambickiego do wspólnej odbudowy kraju. Tak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja Mozambiku w kwestii stabilności pokojowej. Jednakowoż obywatelom co władzom rządzącym, zależy na zachowaniu tej stabilności. Jest to oczywiście czynnik nie pozostający bez znaczenia dla inwestorów zagranicznych.

Mozambik jest bardzo korzystnym inwestycyjnie krajem, gdzie duże przywileje także mogą zyskać Polacy, co jest konsekwencją przeprowadzanych, przez Konsula Honorowego Polski spotkań w Ministerstwach. Bardzo przychylnie ustosunkowują się głównie Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Transportu i inne. Szkicuje się zarys Polaka w Mozambiku jako osoby konkretnej, znanej i godnej podziwu.

Mozambik jeszcze dziś jest atrakcyjny inwestycyjnie, bowiem ułatwia inwestorom ulokowanie kapitału na korzystnych warunkach, ze specjalnym ukłonem w stronę Polski. Jednakże sytuacja taka nie będzie to trwało długo, bo za jakieś 3, 5, najdłużej 10 lat rynek się zapełni. Dlatego rozsądnym działaniem wydawałoby się poszukiwanie przez polskich przedsiębiorców podejmowania prób wejścia na rynek Mozambiku, czego na razie z pewnością sobie nie uzmysławiają, tudzież zapatrzeni na Europę, równocześnie nie dostrzegają jej przepełniającego się rynku oraz pomijania prawdy oczywistej, poszukiwania nowych rynków właśnie w Afryce. Warto wspomnieć o tym, że Mozambik jest nadal niewystarczająco zagospodarowany przedsiębiorstwami, a rynek usług nie jest przesycony, poprzez co plasuje się właściwym polem do działania polskich biznesmenów. Mozambik posiada, o czym wiedzą nieliczni, wielki i niewykorzystany potencjał, który stanie się niebawem sceną ogólnoświatowej rywalizacji, czego symptomy już dziś są dostrzegalne, rywalizacji o wpływy zarówno gospodarcze jak i polityczne. Dotychczas w Mozambiku widoczne były państwa o znaczeniu globalnym jak USA czy Rosja oraz państwa postkolonialne: Portugalia, Wielka Brytania. Ale już inni zaczynają starać się o zaznaczenie pozycji na tym rynku jak Chiny, Niemcy, Francja, Włochy, etc.

Fakty ekonomiczne

Mozambik ma potencjał gospodarczy o rosnącej tendencji - wysoki w Afryce. Walor wzrostu w 1997 roku wynosił 12,7%. Inflacja w Mozambiku spadla o 70 % w 1993 roku do (- 1,3 %) w roku 1998. Jest to jedna z najniższych inflacji w Afryce. Inwestycje zagraniczne mają tendencję szybko rosnącą. W roku 1997 suma inwestycji zagranicznych wynosiła 1,75 miliardów dolarów amerykańskich. Wartość całkowita inwestycji programowanych na najbliższych 7 lat przewiduje przekroczenie 6 miliardów dolarów amerykańskich. Moneta mozambicka, metical, była stabilna przez dwa lata, deprecjacja wynosiła 2,2 % kontra dolar amerykański w 1997 roku. W ostatnich pięciu latach, rząd mozambicki prywatyzował ponad 800 do 1200 firm publicznych. W rok 1998 Raport Globalny Konkurencji Uniwersytetu Harvard, zamieścił Mozambik na pierwszym miejscu w Afryce, optymizmu rozwoju biznesu.

Pozbywanie się mitów

Mówienie o barierach odległości w dzisiejszych czasach jest narażaniem się na ostrą krytykę, jako że globalizacja oraz wszelkie środki komunikacji zmniejszają dystans. Jednakowoż odmienność kulturowa jest niekiedy przepaścią, nad którą trudno jest przerzucić most zrozumienia czy nawet współistnienia. Jednak kultura polska jest obecna w Mozambiku, a przybliżana była także w ubiegłych latach dla mozambijczyków, podczas choćby wielkiej akcji zorganizowanej przez Abasade i Konsulat RP, akcji obchodów "Dni Polski w Maputo". Cel został osiągnięty w pełni, gdyż podejmowanie próby zbliżenia kultury, zwyczajów i tradycji Polski do Mozambiku, spotkało się z szerokim zainteresowaniem oraz aprobatą zarówno ze strony społeczeństwa jak i środków masowego przekazu.

Dzień Niepodległości Polski, był priorytetowym w realizacji "Dni Kultury Polskiej" pod patronatem konsula honorowego Polski w Mozambiku. Uroczystości obchodów "Dni Polski w Maputo" rozpoczęły się konferencją prasową, na wstępie której konsul honorowy RP Alberto Mabjaia powitał dziennikarzy i zaprezentował krótki konspekt celów obchodów "Dni Polski w Maputo". Mówił o doniosłym znaczeniu, jakie ma dla Polski i Polaków data 11 listopada. Przedstawił krótko zarys historyczny, począwszy od czasu zaborów do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Następnie I sekretarz d.s. politycznych Ambasady RP w Pretorii Juliusz Gojło przedstawił główne kierunki polskiej polityki zagranicznej. Informacja gospodarcza o Polsce i aktualnych stosunkach handlowych między Polską a Mozambikiem, została przedstawiona przez radcę handlowego Pana Jeremiego Bartosiewicza. Poza konferencją prasową, udzielono wywiadów dla dziennikarzy radia i prasy zainteresowanych imprezą. W godzinach wieczornych tego samego dnia, nastąpiło oficjalne otwarcie "Dni Polski w Maputo". W tej części uroczystości brali udział przedstawiciele rządu Mozambiku, korpusu dyplomatycznego i konsularnego w Maputo, przedstawiciele samorządów w Maputo, partii politycznych Mozambiku, przedstawiciele ze środowiska biznesu jak i środowiska społecznego Mozambiku. W imieniu władz Mozambiku przemawiał minister przemysłu i handlu Pan Carlos Morgado, podkreślając duże znaczenie umacniania stosunków Polski i Mozambiku dla dobra obu krajów. Po części oficjalnej została otwarta wystawa fotografii przedstawiająca znane osobistości życia kulturalno-politycznego Polski oraz widoki i krajobrazy Polski. Drugi dzień w cyklu Dni Kultury Polski w swoim programie ukierunkowany był głównie na kontakty z różnymi środowiskami gospodarki Mozambiku. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i robocze spotkanie gospodarcze w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Po spotkaniach odbył się Panel Gospodarczy w Izbie Handlowej Mozambiku, w którym wzięło udział ponad trzydziestu przedstawicieli różnych firm i przedsiębiorstw, także przedstawiciele Izby Handlowej i Przemysłowej Mozambiku, Centrum Promocji Inwestycyjnej i konfederacja mozambickich firm prywatnych. Minister przemysłu i handlu Mozambiku Carlos Morgado wygłosił ciekawe przemówienie, nawołując do współpracy gospodarczej między Polską i Mozambikiem. Kolejnymi przedsięwzięciami w ramach Dni Kultury Polski były m. innymi wieczór przyjaźni polsko - mozambickiej w siedzibie AMASP (Mozambickie Stowarzyszenie Przyjaźni i Solidarności z Innymi Państwami) , otwarcie "Dni Filmu Polskiego. Na zakończenie Dni Kultury Polskiej w Seminario Maior S. Pio X z udziałem wspólnoty polskiej przebywającej w Mozambiku i gości ksiądz Konrada Klich odprawił mszę św. w intencji Polski w językach polskim i portugalskim. Dni Kultury Polskiej w Maputo w dniach od 11 do 16 listopada 2003 roku, osiągnęły swoje cele i były znaczącym wydarzeniem w Mozambiku. Spotkania gospodarcze przybliżyły mozambickim przedsiębiorcom polską sytuację gospodarczą, jednocześnie dając szansę na wejście Polski na rynek Mozambiku na korzystnych warunkach. Wszystkie spotkania odbyły się na wysokim szczeblu ministerialnym w przyjaznej atmosferze, wykazując duże zainteresowanie ze strony Mozambiku rozwojem współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej z Polską. Ta akcja procentuje dziś zainteresowaniem polskich biznesmenów, którzy zaczynają otwierać firmy w Mozmabiku. Toczą się także rozmowy na poziomie ministerialnym przy udziale Konsula Honorowego RP w Mozmabiku dr Alberto Mabjaia, który robi wiele w obustronnej współpracy, również handlowej, Polska-Mozambik.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski w Maputo
Konsul Honorowy, Alberto T. Mabjaia (jęz.: portugalski,
polski, hiszpański, angielski, farncuski, dialekt maronga i xangana)

Konsulat Polski w Mozambiku
Rua das Flores 42/2,
Caixa postal 4478 Maputo
M O Z A M B I K
tel.: ( 258) 827393320
tel dyzurny( 258) 823288190
tel/fax.: ( 258 21)427666
e-mail: gov.rp_rm@vp.pl
consulado_rp@vp.pl
consulado_rp@wp.pl


Agnieszka Magaia

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas