Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Rosja04-12-01
     Jak wejść na rynek rosyjski

Rosja

Polski eksport do Rosji rośnie w niespotykanym od lat tempie. Dane za osiem miesięcy 2004 roku mówią o blisko 70-procentowej dynamice, w porównaniu do 2003 roku. W ciągu ośmiu miesięcy sprzedaliśmy towary za ponad 1.700 milionów dolarów (1.512 w roku 2003). Jest wysoce prawdopodobne, że po raz pierwszy od 1997 roku przekroczymy poziom 2.225 mln USD. Czyli zostaną odrobione straty, które poniosła polska gospodarka w wyniku rosyjskiego kryzysu 1998 roku. Dalszemu wzrostowi eksportu służyć będzie podpisana 2 listopada polsko-rosyjska umowa o współpracy gospodarczej.

Dlaczego inwestować?

Rosja należy do krajów o bardzo dobrych wynikach makroekonomicznych, w tym bardzo szybkim przyroście inwestycji zagranicznych. Do czerwca br. napłynęło do tego kraju ok. 66 miliardów dolarów. Polskie inwestycje wyniosły, wg danych rosyjskiego ministerstwa gospodarki, ok. 85 milionów dol. Polska ma wysokie ujemne saldo obrotów handlowych (za 8 miesięcy 2004 roku ponad 2,455 miliardów dolarów) i drogą na choćby częściowe zrównoważenie budżetu jest przedstawienie ciekawej oferty inwestycyjnej i handlowej. Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Moskwie, minister Marek Ociepka, twierdzi, że na rosyjskim rynku, panuje silna konkurencja. Nie jest tajemnicą, że koszty produkcji w Rosji są niższe aniżeli w Polsce. Dotyczy to kosztów pracy, energii, dzierżawy ziemi, podatków i opłat rejestracyjnych, itd. Jeżeli uwzględnimy polską jakość i rosyjski poziom kosztów, możemy wyprodukować konkurencyjny artykuł, który może się dobrze sprzedawać na miejscowym rynku FR.

Inwestycja za granicą może i powinna pełnić również rolę kreującą dodatkowy popyt, wykorzystując bezpośredni styk z rynkiem, a więc i klientem-konsumentem, posiadanie specjalistów i odpowiednie kontakty z dystrybutorami oraz środkami masowego przekazu. Nie należy zapominać, że dostęp do rynku rosyjskiego to również dostęp do rynków b. ZSRR, a więc łącznie można mówić o rynku ok. 270 mln konsumentów, ważnych z ekonomicznego punktu widzenia, bowiem ich siła nabywcza stale rośnie. Nie należy wykluczyć lokowania nowej produkcji również na innych rynkach współpracujących z rosyjskim. Przykładowo, tą drogą można dotrzeć także do rynku chińskiego.

Rosjanie tworzą przyjazne otoczenie dla przedsiębiorców, niskie są podatki, wysoka jakość siły roboczej, niski wskaźnik ograniczeń systemu finansowego w prowadzeniu biznesu. Gorzej jest z administrowaniem podatkami, czyli dowolnością w biznesowych regulacjach. Tym niemniej wielcy międzynarodowi inwestorzy umieścili Rosję w tzw. grupie BRIC najatrakcyjniejszych krajów pod względem bezpośrednich inwestycji – Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Na rynku rosyjskim rozpoczęła już produkcję, i to na wysokim poziomie technologicznym, większość światowych koncernów, wiele z tych, które produkują w Polsce. Dlatego wśród inwestorów nie może zabraknąć Polaków. Minister Marek Ociepka napisał w książce „Rosja – Inwestycje 2005”: Jesteśmy świadkami kolejnej szansy rozwoju dla działalności gospodarczej. Szansę taką stwarza obecnie szybki rozwój gospodarczy rynku rosyjskiego, jego absorpcyjne możliwości, a wręcz potrzeby jego uczestników. Nie życzę nikomu przegapienia tej szansy, jak to miało miejsce w odniesieniu do możliwości rozwoju działalności handlowej po sierpniu 1998 roku. By nie przegapić tej szansy warto poszukać możliwości rozpoczęcia własnej działalności (najlepiej w formie inwestycji bezpośrednich) w Rosji.

Wbrew obiegowym stereotypom system prawny jest tam systematycznie porządkowany, a obowiązujące przepisy zapewniają ochronę zagranicznym inwestorom, tworząc im stabilne warunki ekonomiczne działalności do 7 lat - zezwalają na wywóz zysków i wwiezionego wcześniej majątku, chronią przed nacjonalizacją, zapewniają pełną i bezwarunkową ochronę praw i interesów inwestorów. Nie została dotychczas podpisana dwustronna umowa o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji, ale członkostwo Polski w Unii Europejskiej chroni, przynajmniej częściowo, naszych inwestorów przez odpowiednie zapisy w Umowie o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosji.

W co inwestować?

Zdaniem ekspertów z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Moskwie i polskich przedsiębiorców Rosja jeszcze długo będzie przeżywała okres koniunktury. Największy popyt będzie na artykuły rolno-spożywcze, materiały budowlane, wykończeniowe i ceramikę sanitarną, a także na opakowania, wyroby z tworzyw sztucznych, towary do higieny osobistej, kosmetyki (zwłaszcza do makijażu, pielęgnacji włosów, wody toaletowe i perfumy). Duże szanse ma polska bielizna, tkaniny i odzież. Istnieją możliwości zwiększenia dostaw akcesoriów motoryzacyjnych, maszyn rolniczych i urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego, a także urządzeń górniczych, maszyn budowlano-montażowych, przemysłu stoczniowego i usług remontowych, a także usług budowlano-montażowych (pod warunkiem stworzenia mechanizmów kredytowych dla firm). Chętnie kupowane będą wyroby celulozowo-papiernicze, higieniczne i chemia gospodarcza. Premier Jerzy Hausner w czasie posiedzenia Rady Biznesu Polska - Rosja powiedział, że perspektywiczna jest współpraca w zakresie przemysłu obronnego.

Wśród artykułów rolno-spożywczych największe zapotrzebowanie będzie na owoce, warzywa i przetwory owocowo-warzywne i zbożowe, niektóre wyroby piekarnicze i cukiernicze. Co się tyczy mięsa i nabiału, mogą nastąpić wahania ze względu na niezakończone rosyjskie kontrole weterynaryjne w polskich zakładach. Gorsze perspektywy mają też producenci leków i mebli, które są obłożne bardzo wysokim cłem. Bardziej opłaca się natomiast - jak powiedział prezes Forte Maciej Formanowicz - budować fabrykę mebli, niż płacić wysokie cła i ponosić koszta transportu. Na zbyt mogą także liczyć usługi transportowo-tranzytowe, a także usługi konsultingowe (dostosowanie rosyjskiego prawa gospodarczo-korporacyjnego do standardów międzynarodowych, co związane jest ze spodziewaną akcesją Rosji do Światowej Organizacji Handlu).

Efektywna sprzedaż tych towarów jest uzależniona od zdynamizowania polskich inwestycji bezpośrednich. Robią to z powodzeniem firmy z całego świata, przenosząc własne maszyny, nowoczesne technologie, serwis i nadzór, a wykorzystując miejscowe surowce i stosunkowo tanią i wykształconą, siłę roboczą. Efektywne jest także przenoszenie części produkcji (najczęściej montażu) z kraju inwestora do Rosji.

Gdzie inwestować?

Największym powodzeniem cieszy się Moskwa i obwód moskiewski, obwód kaliningradzki, Sankt Petersburg, obwód leningradzki, pskowski, swierdłowski, jarosławski, niżegorodzki i Krasnodarski Kraj. Szczególnie dynamicznie rozwijały się polskie inwestycje w obwodzie kaliningradzkim (ponad dwukrotny wzrost) i leningradzkim (ponad półtorakrotny wzrost). W przyszłym roku Kaliningrad będzie obchodził 750-lecie powstania Królewca, to dobra okazja dla firm budowlanych i komunalnych.

Moskwa i Petersburg są drogie i wymagają dużych kapitałów, lepiej jest szukać miejsca dla inwestycji w poszczególnych obwodach, zwłaszcza że ustawa, której wprowadzenie przewiduje się na początek 2005 roku, rozszerza kompetencje regionów, w tym m.in. możliwe się stanie uzyskanie prawa własności ziemi o przeznaczeniu rolniczym przez przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Decydując się na inwestycje w poszczególnych regionach, można posługiwać się oceną sporządzoną przez agencję ratingową Ekspert RA, która podzieliła 89 terytorialnych podmiotów Federacji pod względem potencjału i ryzyka inwestycyjnego. Dokładny spis znajduje się na stronie internetowej WEH w Moskwie (www.polweh.ru)

Jak inwestować?

Rejestracja firmy w Rosji jest długa i skomplikowana, zwłaszcza uzyskanie zezwolenia na pracę sprawia wiele kłopotu. Przepisy są jasne, ale jest ich tyle, a praktyka urzędnicza, mówiąc delikatnie, złożona, że trzeba wynająć sprawdzoną firmę prawniczą, zajmującą się rejestracją firm w Rosji (ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej WEH w Moskwie – bezpośredni link: www.polweh.ru/pl-spis/indexp.shtml)

Najbardziej efektywne jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej przewidzianej prawem rosyjskim. Rejestracja odbywa się w dzielnicowych Inspekcjach Podatkowych – wg siedziby firmy. Ostatnio wprowadzono zmiany w zasadach rejestracji, wprowadzając „zasadę jednego okna” – biura podawczego. Pozwala to na składanie dokumentów w jednym miejscu, a Ministerstwo Podatków i Opłat przekazuje je do odpowiednich urzędów.

Efektywna może też być spółka akcyjna – zamknięta bądź otwarta.

W niektórych wypadkach warto jest kupić gotową firmę, wraz z jej nazwą. Można w ten sposób stosunkowo szybko wejść na rynek, ale pod warunkiem bardzo starannego sprawdzenia: daty rejestracji, danych założyciela firmy, kapitału ustawowego, adresu prawnego i rachunku firmy. Kupując firmę, nie można zmienić jej nazwy, bo procedura trwa dłużej niż rejestracja.

Dokumentów należy złożyć bardzo dużo. Dla przykładu, by akredytować przedstawicielstwo należy przedstawić 11 dokumentów, z których każdy musi być zalegalizowany przez rosyjski konsulat w Polsce, wg miejsca siedziby firmy. Dwanaście dokumentów, również legalizowanych przez konsulat, jest potrzebnych przy akredytacji filii zagranicznej osoby prawnej. Dokumenty powinny być sporządzone w języku rosyjskim i zalegalizowane w rosyjskich konsulatach w Polsce. Opłaty są stosunkowo niewysokie, ale jest ich dużo – np. opłata skarbowa za rejestrację wynosi 2 tys. rubli (ok. 260 zł) plus 200 rubli (26 zł). Uzgodnienie wzoru pieczęci ok. 100 rubli, a uzyskanie numerów statystycznych (odpowiednik REGON) ok. 600 rubli – (78 zł).

Informacje z „pierwszej ręki” od kompetentnych przedstawicieli władz rosyjskich i obwodów będzie można uzyskać na konferencji organizowanej przez WEH Ambasady RP w Moskwie i Izbę Gospodarczą Rynków Wschodnich (tel.: 0 87 563 26 00, www.plig.org.pl).

Rynki Zagraniczne

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas