Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Ukraina04-08-23
     2004 :: Rok Polski na Ukrainie

Ukraina

W dniach 28 września - 1 października br. w 1,5-milionowym Charkowie odbędzie się największa polska impreza targowo-wystawiennicza na terenie Ukrainy, w której - jak się przewiduje - udział weźmie około 100 polskich wystawców. Celem wystawy jest promocja polskiego eksportu, a więc branż, towarów, usług oraz firm i ich możliwości współpracy produkcyjnej i inwestycyjnej z partnerami ukraińskimi. Będzie to jeden z głównych akcentów w promocji gospodarczej w ramach trwającego Roku Polski na Ukrainie.

O wyborze miejsca ekspozycji zadecydowało kilka czynników.

Po pierwsze - Charków i obwód charkowski dysponuje stosunkowo dużym i różnorodnym potencjałem gospodarczym. Zalicza się do znaczących regionów ukraińskiej gospodarki - obok Kijowa, Doniecka, Dniepropietrowska, Ługańska i Zaporoża. W tych 6 miastach i regionach wytwarza się ponad 60% globalnej produkcji przemysłowej Ukrainy, z tego na obwód charkowski przypada ok. 5%. Udział obwodu w eksporcie ukraińskim wynosi 2,4%, a w imporcie - 3%. W strukturze tego potencjału dominuje przemysł maszynowy i obróbki metali, przemysł spożywczy, energetyka i przemysł paliwowy, budownictwo, przemysł medyczny, produkcja wyrobów szklarsko-ceramicznych, poligraficznych i innych. Dla informacji - w Charkowie produkuje się 50% traktorów, 55% łożysk tocznych, 70% elektrogeneratorów dużej mocy i 45% farmaceutyków.

Po drugie - jest to region odznaczający się dość wysokim już popytem inwestycyjnym i konsumpcyjnym, co przy budowie partnerstwa gospodarczego może mieć istotne znaczenie także dla polskich producentów, eksporterów i importerów. O popycie konsumpcyjnym decyduje poziom płacy roboczej w Charkowie, przekraczający średni poziom płac na Ukrainie, choć w obwodzie jest on nieco niższy. O popycie inwestycyjnym - potrzeby modernizacji zakładów przemysłowych, infrastruktury agroprzemysłowej i komunalnej, zapotrzebowanie na nowe techniki i technologie.

Po trzecie - istnieje potrzeba stałej obecności z aktualną ofertą eksportową, produkcyjno-handlową i inwestycyjną, w regionach bogatszej, wschodniej części Ukrainy. Charków jest w tym sensie kontynuacją działań promocyjnych w tym regionie, po ubiegłorocznej wystawie narodowej w Doniecku.

Po czwarte - podobnie jak w innych regionach - w Charkowie i obwodzie tworzy się tkanka współpracy na szczeblu małych i średnich przedsiębiorstw. Na razie dominują w Charkowie wielkie i średnie przedsiębiorstwa (w liczbie ponad 400), ale funkcjonuje tu już ponad 12 tys. małych przedsiębiorstw, w tym w branży budownictwa, transportu, produkcji niektórych wyrobów przemysłowych, handlu i usług. Równocześnie trzeba uwzględnić fakt, że Charków jest liczącym się na Ukrainie ośrodkiem naukowym i technicznym, w tym w zakresie fizyki, genetyki, medycyny oraz techniki lotniczej i kosmicznej. Istnieje więc zaplecze proinnowacyjne dla rozwoju produkcji w wielu dziedzinach, w tym dla Charkowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Lotniczej, wytwarzającego samoloty AN-140, AN-74T, AN-74K oraz części zamienne do samolotów TU-134, AN-72 i AN-74. Do największych przedsiębiorstw zaliczyć należy Charkowską Fabrykę Traktorów, Fabrykę Silników Traktorowych, Fabrykę im. Małyszewa - produkującą m.in. kombajny zbożowe „Obrij”, ale także maszyny i urządzenia górnicze i dla energetyki. Z innych zakładów produkcyjnych - ważne znaczenie mają Zakłady „Turboatom” (turbiny i urządzenia dla elektrowni cieplnych, wodnych i atomowych). Charkowska Fabryka Traktorów im. Ordżonikidze (traktory, koparki, ładowarki), „Charpodszipnik” (łożyska radialne dla kolei, do samochodów i autobusów, dla techniki rolniczej), „Fabryka Piwdeńkabel” (kable i druty) oraz „Charkowskie Zakłady Budowy Maszyn „Światło Górnika” (urządzenia i sprzęt górniczy). Wymienić także trzeba Charkowską Fabrykę Płytek Ceramicznych, Firmę Farmaceutyczną „Zdrowie” (preparaty lecznicze, materiały opatrunkowe), Fabrykę Cukierniczą „Charkowianka” oraz Zakłady Piwne „Rohań”. Z materiałów Rady Miejskiej Charkowa wynika, że miasto podejmuje działania na rzecz technicznego przezbrojenia przedsiębiorstw przemysłowych, stosowania nowych lub nowszych technologii, modernizacji zakładów przemysłu (m.in. lekkiego), wprowadzania energo i materiałooszczędnych technik i technologii, rozwoju kompleksu paliwowo-energetycznego, a także na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju małego i średniego biznesu. Do realizacji konkretnych projektów zaliczyć należy: modernizację infrastruktury komunalnej miasta (uzdatnianie wody pitnej, wymianę urządzeń sieci cieplnej i kanalizacji, odnowę taboru transportu miejskiego, rekonstrukcję ulic i dróg oraz ich oświetlenia (program „Nocny Charków”), budowę nowych mieszkań, poprawę funkcjonowania sieci oczyszczania miasta i utylizacji odpadów i śmieci. Do udziału w realizacji tych zadań - władze miasta i obwodu zachęcają inwestorów zagranicznych. Od 2000 roku - na terenie miasta działa tzw. Specjalny Reżim Działalności Inwestycyjnej (SRID), w ramach którego zgłoszono i zatwierdzono do realizacji ponad 62 projekty inwestycyjne o szacunkowej wartości ok. 300 mln USD. Jak na potrzeby miasta i obwodu - jest to jednak kwota mała. W ostatnim czasie - zainteresowanie inwestycyjne partnerów zagranicznych rośnie, a poziom inwestycji zagranicznych wzrósł do 400 mln USD. Inwestują tu głównie takie kraje, jak Cypr, Wielka Brytania, Wyspy Dziewicze, Szwajcaria, Francja, USA, Wietnam i Rosja.

Głównymi partnerami handlowymi regionu są firmy z Rosji, Niemiec, USA, Kazachstanu, Indii, Polski i Białorusi. Przedmiotem eksportu są przede wszystkim wyroby przemysłu elektrotechnicznego, kotły, obrabiarki, urządzenia mechaniczne i aparatura, a w imporcie - różne wyroby przemysłowe oraz środki transportu lądowego i tytoń.

O obecności polskiego biznesu na terenie Charkowa i obwodu świadczy działalność firm z udziałem kapitału polskiego oraz działalność kilku firm handlowych. Do pierwszej grupy zaliczyć należy: Nowy Styl (krzesła i fotele biurowe), Yawal Ukraina (stolarka budowlana z mas plastycznych - okna, drzwi), Litpol Ukraina produkująca specjalistyczne meble metalowe, w tym dla szpitali i meble nowoczesne oraz Cekol Ukraina (materiały budowlano-wykończeniowe - tynki, kleje). Firmy handlowe prowadzą działalność - na zasadzie bezinwestycyjnej - w zakresie różnych asortymentów, w tym m.in. sprzedaży obuwia, przetworów owocowo-warzywnych itp.

Ponadto trzeba dodać, że Charków i obwód, na podstawie zawartej umowy o współpracy między regionami - współpracuje z Poznaniem i województwem wielkopolskim. Polska wystawa w Charkowie powinna być kolejnym potwierdzeniem zainteresowania ze strony polskiego biznesu współpracą z Ukrainą. Do udziału w niej zachęca - oprócz organizatora czyli „Polish Exhibitions” - Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kijowie i WEH Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. Przez cały czas trwania wystawy będzie funkcjonowało stoisko informacyjno-promocyjne WEH dla ukraińskich i polskich uczestników oraz zainteresowanych partnerów z innych regionów Ukrainy.WEH - Kijów

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas