Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

Rynki wschodnie03-01-09
     Czy polskie towary powrócą na rynki wschodnie?

Europa Rynek rosyjski, obok pozostałych krajów b. ZSRR oraz krajów Unii Europejskiej, traktowany jest w Polsce w sposób priorytetowy. Dotyczy to zarówno działań prowadzonych przez ambasady i konsulaty RP za granicą, jak i innych form promocji, w tym przede wszystkim wsparcia udziału polskich przedsiębiorstw w targach odbywających się za granicą. Najlepszym przykładem może być koncepcja "Domów polskich". Ich tworzenie jest rezultatem wniosków zgłaszanych przez środowiska przedsiębiorców, wskazujących na potrzebę stworzenia możliwości stałej prezentacji polskich produktów określonych branż oraz wsparcia państwa.
Ubiegły rok był pierwszym, w którym po załamaniu będącym wynikiem kryzysu finansowego z 1998 r., odnotowano dodatnią dynamikę polskiego eksportu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W stosunkach gospodarczych obu państw charakteryzował się wzrostem wymiany handlowej. Rosja stała się trzecim partnerem handlowym Polski - po Niemczech i Włoszech, z 6,8 proc. udziału w obrotach handlu zagranicznego RP, w tym 9 rynkiem zbytu polskich towarów - 2,7 proc. łącznego eksportu, oraz plasowała się na drugim miejscu w przywozie - 9,4 proc. importu.
Aby ugruntować te pozytywne zjawiska zakres działania KUKE S.A. zostanie rozszerzony m.in. o ubezpieczanie inwestycji polskich podmiotów za granicą, ubezpieczanie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, czy udzielanie gwarancji w zakresie produkcji towarów przeznaczonych na eksport. Korporacja przygotowała także program "Kredyty eksportowe dla Federacji Rosyjskiej" i podjęła prace nad programem również ukierunkowanym na rynek rosyjski - "Rosja - nasz partner handlowy", zakładającym jednakże stworzenie warunków umożliwiających zwiększenie skali sprzedaży eksportowej, finansowanej kredytami krótkoterminowymi - do 1 roku.

Informacja: MGP i PS

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas