Powrót Home 1 strona       Forum | Zarz±dzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Oferowane usługi
· Misja Exportera
· Przewodnik
· Jak szukać?
· Copyright
· Recenzje
· BizBlog
· Współpraca
· Index firm

  Projekty.  

Realizacje:
 Od kilku lat stale zmieniam treść i formę oferowanych usług. Nie daje to poczucia komfortu, ponieważ wymaga stałego wysiłku, wynikającego z chęci zrozumienia skutecznych modeli zarządzania firmą. Jest to spowodowane szybkimi zmianami na globalnym rynku, wynikającymi z faktu, że w XXI wieku rozwój nauki i technologi przybrał formę funkcji wykładniczej.

Życzę menedżerom eksportu odwagi w działaniu i ewolucyjnego sukcesu firm w 2017 roku. W dzisiejszych, dynamicznych czasach, najbardziej ryzykują obrońcy status quo.

Krzysztof Drupka
Kreatywny eksporter
Styczeń 2017 rokJest styczeń 2013 rok. Europa i Polska wchodzi w czas kryzysu. Kto wie jak długiego? Polska potrzebuje wzrostu PKB. Moja wiedza i doświadczenie podpowiadają mi, że naszym firmom brakuje programu "Wejścia Polskich Firm na Globalny Rynek". Jak przyjmiemy taką perspektywę i zrozumiemy misję, to cel osiągniemy.

Dam przykład. Znamy się na wydobywaniu węgla. Dlaczego polskie kopalnie nie wydobywają węgla w Afryce? Ten cel jest do zrealizowania przez polskich naukowców, inżynierów, menedżerów, pod warunkiem, że zostanie postawiony.

Zachęcam do współpracy
Kreatywny przywódca
Styczeń 2013, Krzysztof DrupkaKolejne dwa lata spędziłem na codziennym doskonaleniu oferowanych usług oraz wykonywaniu projektów dla eksporterów. Bardzo zależy mi na efektywności. Stąd to ciągłe doskonalenie modeli i pogłębianie wiedzy w rytm zdobywanych doświadczeń.

Powodzenie w eksporcie zależy od wielu czynników. Sądzę, że najistotniejszym jest przywództwo w firmie. Na przywódcy spoczywa szerokie zrozumienie sytuacji rynkowej, mobilizacja zaangażowania pracowników. Stąd to moje odejście od spraw czysto eksportowych.

Pisząc ten tekst z boku widzę migające okienko Buletynu Exportera, którego od dłuższego czasu nie wysyłam. Przepraszam zawiedzionych. Postaram się by był interesujący.

Moje nowe usługi noszą nazwę Kreatywny przywódca Usługi składają się z warsztatów, szkoleń znacząco przyspieszających rozwój firmy Klienta. Zależy mi by to co robię było proste i zorientowane na rezultaty. Tematykę warsztatów tak dobieram, by zaczynać od najsłabszych ogniw w łańcuchu.

Zachęcam do współpracy
Luty 2012, Krzysztof Drupka
Zakończyłem przygotowywanie usług dla eksporterów. Trwało to półtora roku. W ostatecznym kształcie usługi obejmują:

  1. strategię
  2. techniki eksportu
  3. sprzedaż eksportową
  4. rozwój talentów

W trakcie pracy przeczytałem kilkadziesiąt książek, głównie autorów europejskich i amerykańskich, z zakresu zarządzania, wydanych po 2002 roku. Zależało mi by proponowane sposoby działania były najskuteczniejsze z obecnie stosowanych na rynkach międzynarodowych.

Więcej informacji na stronie: Usługi
Styczeń 2009, Krzysztof Drupka
W ostatnim okresie przygotowywałem integralną część usługi Sprzedaż Bez Granic, którą są szkolenia eksportowe. Szczególnie polecam trzydniowe szkolenie obejmujące całość wiedzy z zakresu prowadzenia działalności eksportowej. Konieczność przekazywania wiedzy w tak skondensowanej formie podyktowana jest potrzebą eksporterów.
Maj 2008, Krzysztof DrupkaOd czterech miesięcy przygotowuję nowa usługę dla eksporterów: Sprzedaż Bez Granic. Głównym celem usługi jest maksymalizacja sprzedaży na rynkach zagranicznych. Cel realizujemy poprzez optymalne wykorzystanie talentów pracowników oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu eksportu. Usługa jest innowacyjna na rynku polskim i wymaga pracochłonnych przygotowań. W drugiej połowie 2008 roku rozpoczynamy jej sprzedaż. Więcej informacji na stronie: Sprzedaż bez granic
Styczeń 2007, Krzysztof DrupkaW 2007 roku prowadziłem jako trener wiele szkoleń, w ramach dwóch projektów eksportowych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej:
  1. Wsparcie Rozwoju Polskiego Eksportu i
  2. Przygotowanie do Eksportu
Szkolenie w Sopocie

Listopad 2007, Krzysztof DrupkaW lutym 2007 rozpoczęliśmy szkolenia eksportowe w ramach programu: Wsparcie rozwoju polskiego eksportu.

W końcu 2006 roku dużo czasu poświęciliśmy pracom programistycznym związanym z rozwojem Exportera. Analiza czasu pokazuje, że dużo czasu pochłonęły prace związane ze zmianą hardwaru obsługującego portal.

Wrzesień 2006
Publikacja Poradnika Eksportera w Kalendarzu Przedsiębiorcy, wydanym na rok 2007 przez Grupę Wydawniczą Infor S.A. Poradnik planujemy wzbogacać o nowe rozdziały i w przyszłości wydać w formie książkowej.Prezentację zrealizowanych projektów rozpoczynamy w czerwcu 2006 roku. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty zrealizowane w ostatnim okresie:


Aktualności Exportera