Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

: PolskaPrawo
     Modyfikacja ochrony celnej w 2003 roku

Polska Ministerstwo Gospodarki informuje, iż w związku z akcesją w 2004r. Polski do Unii Europejskiej zmianie ulega sposób, tryb i warunki przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej. W ramach prac nad dostosowaniem polskiego prawa do zasad obowiązujących we Wspólnocie, Ministerstwo Gospodarki wprowadza w Polsce nowy system ustanawiania autonomicznych (tzw. gospodarczych) zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, zgodny z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Jednocześnie Ministerstwo Gospodarki prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej oraz datą akcesji Polski do Wspólnoty, tj. 1 maja 2004r., wnioski krajowych przedsiębiorców, izb gospodarczych i stowarzyszeń producentów dotyczące regulacji ustanawiających zawieszenia lub kontyngenty taryfowe będą przyjmowane, w formie określonej w Komunikacie, w następujących terminach:


Zasady obowiązujące w UE: http://web.mg.gov.pl/portalout//zasoby/cache/WWW_2178/KomUE.html

03-01-06

 Napisz do nas   •  1 strona