Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

ŚwiatBranże
     OCDE :: brak redukcji dopłat dla rolników

Świat Kraje OCDE (organizację przedstawiamy w Exporterze) nie zmniejszyły w 2002 roku dotacji dla swoich rolników wynoszącej 249 miliardów euro. Procent dotacji, liczony w % zysku brutto rolników, w poszczególnych krajach wynosi: Australia - 5%; Kanada, USA, Meksyk, Węgry, Polska - poniżej 25%; Unia Europejska - 35%; Korea, Islandia, Japonia, Norwegia i Szwecja - osiągnęły 60 %.

W 2002 roku w USA wprowadzono nowe prawo zwiększające koszty produkcji, przy jednoczesnych dopłatach do samych produktów rolnych. Prawo to ma wpłynąć na obniżkę cen światowych produktów rolnych. Zdaniem OCDE nowe prawo amerykańskie opóźni reformy w pozostałych krajach OCDE.03-06-10

 Napisz do nas   •  1 strona