Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
· Artykuły
· Informacje
« Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Wybrana informacja - archiwum  

Powrót

:: RumuniaUnia Europejska
     2005 :: Sygnały z gospodarki rumuńskiej

Rumunia

Efekty wprowadzenia podatku liniowego. Premier Tăriceanu podał do wiadomości, że bezpośrednim efektem wprowadzenia podatku liniowego (w wysokości 16%) jest zwiększenie wpływów budżetowych w pierwszych 4 miesiącach br. o 14%. Dodatkowo obniżony i jednolity podatek miał przynajmniej częściowy wpływ na przemysł przetwórczy, który w I kwartale 2005 r. zwiększył się o 6,6% oraz na wartość handlu wewnętrznego – wzrost o około 18%.


Porozumienie z MFW. Rząd rumuński podpisał porozumienie z MFW w sprawie planowanego na ten rok deficytu budżetowego, który ustalony został na 0,7% PKB. Uprzednio MFW optował za deficytem równym 0,5% PKB, czemu towarzyszyć miały podwyżka stawki VAT z 19% do 21% i podwyższenie poziomu podatku liniowego z 16% do 19%. Dodatkowo MFW miał znaczne obawy, czy przy wprowadzonym od początku roku podatku liniowym wpływy budżetowe nie okażą się w pierwszym okresie zbyt małe. Rząd rumuński przedstawił jednak dane świadczące, że wpływy budżetowe w pierwszym kwartale br. są wyższe niż przewidywano (i wyższe niż w czwartym kwartale 2004 r.), a dodatkowo ujednolicenie podatku wpłynęło na stworzenie 100 tys. nowych miejsc pracy, co powinno nie tylko zwiększyć przyszłe dochody budżetu, ale jednocześnie obniżyć wydatki na opiekę socjalną.


Podatek od sprzedaży nieruchomości. Rząd rumuński wprowadził podatek od sprzedaży nieruchomości, którego wysokość wynosi obecnie 10% - z początkiem stycznia 2006 r. będzie on wynosił 16% (tyle samo co liniowa stawka podatku PIT i CIT). Podatek naliczany jest tylko, gdy nieruchomość zbywana jest w okresie krótszym niż 3 lata od momentu nabycia.

Sprzedaż komputerów. W I kw. 2005 r. liczba sprzedanych komuterów w Rumunii wzrosła w porównaniu z tym samym okresem roku 2004 o 41,2% - wartość sprzedaży zwiększyła się o 18,8%. Podstawowym asortymentem są komputery osobiste, stanowiące 85% sprzedawanych komputerów. Kolejny, znacznie mniejszy, udział przypadł laptopom i wynosi on 13,1%. Trzecią kategorią są komputery przeznaczone jako serwery - 1,7% udziału ilościowego. WEH – Bukareszt05-07-07

 


Napisz do nas   •  1 strona