Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: MenadżmentFirmy - liderzy
     Lider Przedsiębiorczości Roku :: 2005

Polska

Kluczowym wyzwaniem polskiej gospodarki jest wzrost zatrudnienia. Największa szansą na poprawę sytuacji na rynku pracy jest dynamiczny i konkurencyjny sektor przedsiębiorstw - powiedział Piotr Woźniak, Minister Gospodarki, na spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach XI Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Minister Woźniak zaznaczył, że rząd podejmie działania, których celem będzie rozwój przedsiębiorstw, które z kolei przyczynią się do wzrostu zatrudnienia. Rząd będzie wspierał przedsiębiorstwa zależnie od tego, na jakim będą etapie rozwoju.

Ważnym obszarem polityki adresowanej do przedsiębiorców będą działania mające na celu poprawę ich otoczenia prawnego i administracyjnego - zapewnił minister Woźniak. Podjęte mają zostać prace, których celem ma być ograniczenie i uproszczenie przepisów regulujących podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Leszek Janowski, prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwrócił uwagę na rolę, jaką małe firmy odgrywają w gospodarce wolnorynkowej. Wymaga podkreślenia, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw, przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki i spadku bezrobocia w naszym kraju – zaznaczył.

Minister Woźniak zapewnił, że zainicjowane zostaną działania dla dalszego uproszczenia rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zmiany w zakresie prowadzenia kontroli u przedsiębiorców. Dokonany zostanie przegląd zezwoleń pod kątem ich wpływu na prowadzenie działalności. Wprowadzone zostaną rozwiązania dla usprawnienia inwestycyjnego procesu budowlanego, zwiększenia efektywności sądów gospodarczych oraz walki z korupcją – stwierdził minister.

XI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest organizowane przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w celu umożliwienia spotkań, podczas których poruszane są najważniejsze zagadnienia polskiej małej i średniej przedsiębiorczości, przedstawiane przez najwyższej klasy specjalistów. Forum daje także możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych.

W ramach Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw corocznie odbywa się konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku. Wyróżnienie nadawane jest tylko kilkunastu firmom wybranym spośród nominowanych do tego tytułu i rekomendowanych przez organizacje przedsiębiorców, organizatorów, współorganizatorów i sponsorów Forum. Otrzymują je firmy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na nowoczesnym rynku europejskim.

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku promuje aktywnych, dynamicznych przedstawicieli rzemiosła, handlu i innej przedsiębiorczości. Firmy wyróżnione tym tytułem otrzymują statuetkę i dyplom Lidera Przedsiębiorczości Roku, które są nie tylko wyróżnieniem ale także rekomendacją dla zdobywcy. W tym roku wyróżnienia wręczył Minister Gospodarki Piotr Woźniak. W imieniu Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza odczytał list gratulacyjny do przedsiębiorców. Liderzy otrzymali również listy gratulacyjne od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Wręczył je, w imieniu Prezydenta RP Doradca Prezydenta RP Jerzy Mackiewicz.

  W 2005 r. przyznano następujące wyróżnienia:

W kategorii firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników tytuł Lidera otrzymały dwie firmy:

W kategorii firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników odznaczonych zostało sześć firm:

W kategorii firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników wyróżnionych zostało dziewięć przedsiębiorstw:MG

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas